Aluskatteet ja aluskermit

Ratkaisut

Yleisimmät katemateriaalit, kuten pelti-, tiili- ja huopakatteet, vaativat varmistavaksi kerrokseksi aluskatteen tai -kermin tai soveltuvan puurakenteen varsinaisen vesikatteen alapuolisen kosteusrasitteen vastaanottajaksi. Esimerkiksi huopakaton aluskate tai -kermi estää vesikatteen saumoista tai muista epäjatkuvuuskohdista läpi päässeen veden kulkeutumisen yläpohjarakenteisiin.

Aluskatteen tehtävä on myös ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystäslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet).

Aluskermi asennetaan aina kiinteälle alustalle. Aluskermin tehtävä on estää varsinaisen vesikatteen läpi päässeen kosteuden kulkeutuminen yläpohjarakenteisiin ja eristeisiin aluskatteen tavoin. Bitumisia aluskermejä on hiekkapintaisia ja kangaspintaisia. Kangaspintaisten aluskermien erikoisuutena on, että niiden päälle voidaan asentaa metallinen saumakate suoraan päälle, ilman erillistä aluskermin ja vesikatteen välistä tuuletustilaa. Hiekkapintaisten tai pintasirotteellisten kermien päälle asennetaan tuuletusrimat ja ruoteet, kun vesikatteena toimii pelti- tai tiilikate. Bituminen vesikate, kuten kattolaatat, asennetaan suoraan aluskermin päälle.

Aluskermi kattolaattakatoille

Kattolaattakatot vaativat myös aluskermin. Bitumikate asennetaan heti aluskermin päälle. Kermin valintaan vaikuttuvat katon muoto ja jyrkkyys. Myös varsinaisen vesikatteen asennusajankohta vaikuttaa kermin valintaprosessiin.

Kattolaattakatoilla yleisimpiä kermejä ovat hiekkapintaiset itseliimautuvat kermit. Kermien tukikerroksena toimivat lasikuitu- tai polyesteri-tukikerrokset. Lasikuitutukikerrokselliset kermit (XtraBase) vaativat vesikatteen asentamista heti aluskermin asennuksen jälkeen. Polyesteri-tukikerrokselliset kermit (SuperBase ja HeavyBase) ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vahvempia kermejä.

Polyesteri-tukikerroksen ympärille tehdyt kermit kestävät paremmin monimuotoisten kattojen asennusvaiheessa vaadittua asennuskestävyyttä. Vahvat mekaanista rasitusta kestävät SuperBase ja HeavyBase voivat olla ilman varsinaista vesikatetta jopa talven yli. Tämä mahdollistaa vapaamman asennusaikataulun vesikatteen osalta.

SuperBasessa on lisäksi Grip-sirotepinta, joka vähentää liukastumisvaaraa katolla, helpottaa vesikattotöitä etenkin jyrkillä katoilla ja parantaa työturvallisuutta.

Bitumikattolaatta
Kiinteälle alustalleK-TMS*, AKE (TL2)K-TES Grip*, AKE (TL3)SuperBase Grip, AKE (TL3)XtraBase, AKK2HeavyBase, AKE (TL2)
Kaltevuus <1:5xxxx(x)**
Vaativat kohteet, kohteessa paljon läpivientejä,
jiirejä ja muita yksistyiskohtia
xxx(x)**
Vesikate asennettava aluskermin/-katteen
asennuksen jälkeen
12 kk12 kk12 kkMahdollisimman
pian
12 kk
*Hitsattavia tuotteita ei suositella saneerauskohteisiin.
**HeavyBase-aluskermin paksuus luo visuaalisen haitan kattolaattojen alle asennettaessa.
X = Suositeltu tuotevalinta
(X) = Soveltuva tuotevalinta

Kondenssisuojatut aluskatteet AKV

Roikkuvia (AKV) kondenssisuojattuja aluskatteita käytetään epäjatkuvien katteiden alla jyrkillä katoilla. Kattojen loiventuessa on myös syytä kiinnittää huomiota aluskatteen tiiveyteen. Roikkuvan aluskatteen tiiveyttä parantavat itseliimautuvat saumat. Liimautuvat saumat tuovat myös rakennusaikaista turvaa vesikatteelle, jos rakentaminen tapahtuu ilman sääsuojaa.

Kondenssisuojattu aluskate sitoo alhaalta yläpohjarakenteista tai niiden läpi kulkeutuneen kosteuden alapintansa kondenssisuojaan. Aluskatteen alapintaan täytyy toimivassa yläpohjarakenteessa varmistaa riittävä tuuletus, jonka mukana aluskatteen alapintaan sitoutunut kosteus siirretään pois yläpohjarakenteista. Toimiva tuuletus vaatii koko katon alalle riittävän saapuvan ilman reitit ja katon korkeimpien kohtien läheisyyteen riittävät poistuvan ilman aukot. Lisäksi kondenssisuojatun aluskatteen ja eristepinnan välillä tulee olla riittävä tuuletustila. Tuuletustilan korkeus on riippuvainen katon jyrkkyydestä.

Diffuusioavoimet aluskatteet AKD

Diffuusioavoimet aluskatteet on tarkoitettu asennettavaksi suoraan lämmöneristeen päälle. Toimiva diffuusioavoin aluskate estää vesihöyryn kulkeutumista itsensä läpi mahdollisimman vähän. Vesihöyrynvastus ilmoitetaan yleensä Sd-luvulla, joka kertoo vesihöyryn vastuksen vastaavana ilmapatsaan korkeutena metreissä. Esimerkiksi Katepal Silcartex -aluskatteen Sd-luku on 0,2, eli Silcartex vastustaa vesihöyryn kulkeutumista yhtä paljon kuin 0,2 m paksuinen ilmakerros.

Diffuusioavoimia aluskatteita voidaan käyttää myös roikkuvina aluskatteina. Tällöin tulisi ottaa huomioon AKV luokan asettamat vaatimukset aluskatteelle. Käytettäessä AKD luokan aluskatetta roikkuvana aluskatteena voidaan eristepinnan ja aluskatteen välistä tuuletustilaa pienentää. Tämä mahdollistaa esimerkiksi korjauskohteissa pienemmät räystäsrakenteiden korotukset tai paksummat lämmöneristeet.

Aluskermit AKE, AKK1, AKK2

Aluskermi asennetaan aina kiinteälle alustalle. Kermin tehtävä on toimia varmistavana kerroksena varsinaisen vesikatteen alla aluskatteen tavoin. Kermin alusta rakennetaan usein puurakenteisena, jolloin se toimii myös alapuolista kosteusrasitetta tasaavana rakenteena.

Aluskermejä löytyy useita käyttötarkoituksesta riippuen. Kermit kiinnitetään mekaanisesti alustaan ja vuotien limityksien tiivistäminen tapahtuu itseliimautuvin saumoin. Tulityönä asennettavissa tuotteissa kermin sauma hitsataan kiinni vesitiiveyden varmistamiseksi.

Aluskermien tukikerros, tuotteen kokonaispaino/bitumin määrä ja muut osat vaikuttavat kermin mekaanisiin ominaisuuksiin. Kermin ominaisuudet ja kiinnitystapa määräävät kermin käyttötarkoituksen. Haastaviin monimuotoisiin kohteisiin tulisi valita aina mahdollisimman vahva ja varma aluskermi.

Aluskermi tai -kate tiilikatteelle

Tiilikate epäjatkuvana katteena vaatii aina aluskatteen tai -kermin. Tiilikatteen alla voidaan käyttää roikkuvia aluskatteita aina 1:3 kattokaltevuuksille asti, tätä loivemmilla katoilla tulisi käyttää kiinteälle alustalle asennettuna bitumista aluskermiä.

Vesi tuulisissa tai muuten vedenpainetta lapepinnalle aiheuttavissa tilanteissa kulkeutuu helposti tiilikatteen saumoista. Tiilikatteella aluskatteen tai -kermin toimivuus käyttötarkoituksen mukaisesti korostuu tämän vuoksi. Vesilukottomissa (savitiilet) tiilikatoissa tulisi aina käyttää kiinteälle alustalle asennettua aluskermiä.

Tiilikatot
K-TMS*, AKE (TL2)K-TES Grip*, AKE (TL3)SuperBase Grip, AKE (TL3)HeavyBase, AKE (TL2)SteelBase, AKELiteBase, AKK1Vapaasti roikkuva aluskate:
LiteBase, AKV
Diffuusio-avoin
Silcartex 135 Easy, AKD
Betonitiilikatto
Kaltevuus >1:4xxxxxxxx
Kaltevuus < 1:4 (kuitenkin vähintään 1:5) asennettava kiinteä alusta ja aluskemixxxx(x)(x)
Savitiilikatto
Lukkiutumaton (minimikaltevuus 1:3, asennettava kiinteä alusta ja aluskermi)xxxx(x)(x)
Lukkiutuva (minimikaltevuus 1:4)xxxx(x)(x)xx
*Hitsattavia tuotteita ei suositella saneerauskohteisiin.
**HeavyBase-aluskermin paksuus luo visuaalisen haitan kattolaattojen alle asennettaessa.
X = Suositeltu tuotevalinta
(X) = Soveltuva tuotevalinta

Aluskermi metallikatteille

Metallikatteille ominaista on, että ne omaavat suuren lämmönjohtavuuden. Metallikatteet välittävät siten myös ulkopuolisen kylmyyden alapintaansa. Tämä aiheuttaa pellin alapinnassa liikkuvan ilmamassan kosteuden tiivistymistä katteen alapintaan (kondenssi). Jyrkillä katoilla kosteutta voidaan ohjata pois yläpohjasta roikkuvin aluskattein. Loivilla katoilla vesikatteen alle suositellaan kiinteälle alustalle asennettua aluskermiä.

Hiekka- ja sirotepintaisilla kermeillä peltikate tulee erottaa aluskermin pinnasta puurakenteella (rimoitus ja ruoteet). Kangaspintaisten kermien päälle peltikate voidaan asentaa ilman erillistä tuuletusväliä, kangaspinta ei vaurioita pellin alapintaa pellin lämpö- tai muiden liikkeiden vaikutuksesta.

Peltikatteet
K-TMS*, AKE (TL2)K-TES Grip*, AKE (TL3)SuperBase Grip, AKE (TL3)HeavyBase, AKE (TL2)SteelBase, AKELiteBase, AKK1Vapaasti roikkuva aluskate:
LiteBase, AKV
Diffuusio-avoin
Silcartex 135 Easy, AKD
Saumattu metallikate, kaltevuus >1:7xxxxxxxx
Saumattu metallikate, kaltevuus 1:7 – 1:10xxxxx
Lukkosaumakate >1:7xxxxxxx
Profiilipeltikate minimikaltevuus 1:4xxxxxxxx
Peltikate asennetaan ilman erillistä tuuletusväliä aluskermin ja peltikatteen välillä(x)(x)(x)(x)xx
Vesikate asennettava aluskermin/
-katteen asennuksen jälkeen
12 kk12 kk12 kk12 kk12 kk12 kkMahdollisimman pianMahdollisimman pian
* Hitsattavia tuotteita ei suositella saneerauskohteisiin.
** HeavyBase-aluskermin paksuus luo visuaalisen haitan kattolaattojen alle asennettaessa.
X = Suositeltu tuotevalinta
(X) = Soveltuva tuotevalinta
Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä