Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Katepal Oy
Y-tunnus: 0150703-0
Katepalintie 15
37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. 03 375 9111 

Yhteyshenkilö

Laura Hämäläinen 

Rekisterin nimi

Katepal Oy:n tarjouspyyntörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Katepal Oy tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa rekisterinpitäjälle Katepalin Pyydä tarjous- lomakkeella yhteydenottoa varten. Lomakkeella voi jättää tarjouspyynnön kattoremontista tai kattomateriaalista.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: yhteyden ottaminen palvelujen tarjoamista varten ja asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä kuten tiedon minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: kohteen osoite, paikkakunta, kohteen nimi, liitetiedosto, nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas ilmoittaa tietonsa itse Pyydä tarjous -lomakkeella ja vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarjouspyynnöt säilytetään jatkokäsittelyä varten ja niiden tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Katepalin valitsemille urakoitsijoille tai jälleenmyyjille) lomakkeella pyydettyjen palveluiden tarjoamista varten. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Katepal Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat tasokkaita. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu oikeus tulla unohdetuksi rekisteröidyn sitä pyytäessä, mikä tarkoittaa tietojen poistamista. Oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta asiakas- tai sopimussuhteen aikana, mikä tarkoittaa käytännössä noin 7 vuotta viimeisimmän tapahtuman jälkeen.

Rekisteröity voi pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itselleen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: myynti@katepal.fi.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä