Viisi vinkkiä kattoremontin kilpailuttamiseen

22.12.2020 | Katepal ja tuotteet

Remontin kohteesta riippumatta, kattoremontti etenee usein vaiheittain tarvekartoituksesta suunnittelun kautta toteutukseen. Lopuksi tarkastellaan työn jälkeä ja hoidetaan maksupostit. Olkoon kyseessä taloyhtiön, omakotitalon tai hallin kattoremontti, tietyt askeleet otetaan aina. Olemme koonneet viisi kohtaa, jotka tulisi toteutua, jotta kattoremontin tekeminen olisi oikea-aikaista, tarjousten vertailu helpompaa ja syntyisi hyvä käsitys kokonaisuudesta.

1. Kattoremontin sisällön määritteleminen ja suunnitelmat = kuntokartoitus

Mikäli et ole vielä varma, kaipaako katto remontin nyt vai muutaman vuoden päästä, on helpoin tapa todeta remontin tarve kuntokartoituksella. Kuntokartoituksia tekevät esimerkiksi alueelliset Katepal Kattajat -urakoitsijaverkoston kattourakoitsijat. Isoimmissa ja suunnittelutyöltä enemmän vaativimmissa kohteissa suosittelemme kuntokartoittajaksi vesikattojen korjausrakentamiseen erikoistunutta suunnittelijaa. Näin saat yksityiskohtaisen käsityksen siitä, mitä tuleva kattoremontti vaatii ja sisältää. Remontin vaiheiden jouheassa etenemisessä auttaa, kun mukana on alusta alkaen alan ammattilainen. Pyydä asiantuntija ja/tai urakoitsija aina käynnille kohteeseen. Kysy aina tarkentavia kysymyksiä, mikäli alan termistö ja toimintatavat eivät ole Sinulle tuttuja.

Kuntokartoitus antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

 • Millaisessa kunnossa vanha katto ja alusrakenteet ovat?
 • Millaisella laajuudella ne täytyy uusia vai onko pelkkä uuden pinnan tekeminen riittävä toimenpide?
 • Missä menee raja mitä kannattaa samalla laittaa uusiksi?

Kattoremontin sisällön määrittämisessä tärkeitä asioita ovat:

 • vesikaton materiaalivalinta
 • pohjarakenteiden uusimisen laajuus
 • tekninen toimivuus mm. toimiva tuuletus
 • sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden määrät ja uusimisen tarve
 • määräyksien asettamat rajoitukset ja ehdot.

Ammattilainen osaa ottaa huomioon mitä vesikatto todella tarvitsee. Oikeat ja laadukkaat materiaalivalinnat ja ammattitaitoinen remontin laajuuden määrittely ovat tärkeät ensi askeleet onnistuneessa kattoremontissa.

2. Tarjouspyyntö

Määritellyn sisällön pohjalta tehdään yhtenevä tarjouspyyntö urakoitsijoille. Kun tilaaja tai tilaajan edustaja kertoo mitä haluaa katolleen tehtävän, ei tarjouksen rajojen määrittely ole yksittäisen urakoitsijan käsissä. Näin tarjoukset kattoremontin tarjouskilpailuun valittujen urakoitsijoiden välillä ovat mahdollisimman yhtenevät ja tarjousten vertailu on helpompaa.

Poikkeavat tarjoukset kannattaa pyytää vaihtoehtoisina perusteluiden kera. Entä jos vaihtoehtoinen tarjous vaikuttaa sisällöltään paremmalta kuin alkuperäinen suunnitelma? Tässä tilanteessa kannattaa pyytää myös muilta urakoitsijoilta tarjoukset vastaavalla sisällöllä. Tarjouskilpailussa ei ole syytä paljastaa kilpailutukseen osallistuville urakoisijoille muiden urakoitsijoiden tietoja – tieto muista urakoitsijoista voi vaikuttaa yksittäisen urakoitsijan kattoremontin tarjoukseen hinnan ja sisällön osalta.

Tilanteet, joissa urakoitsija yksipuoleisesti määrittelee remontin laajuutta ja käytettäviä materiaaleja tulisi pyrkiä välttämään. Usein näihin tilanteisiin ajaudutaan omakotitalojen kattoremonteissa. Remonttia tarjoaa urakoitsija ilman tarjouspyyntöä esimerkiksi ovelta ovelle kaupustelulla. Koskaan ei kannata tarttua ensimmäiseen tarjoukseen tai ostaa remonttia painostuksen alla. Kannattaa ottaa aikalisä, tutustua tarjoukseen ja näyttää tarjousta sitoutumattomalle alan ammattilaiselle. Hyvä kysymys miettiä riimejä viljelevän vesikattomyyjän korulauseiden keskellä on ”miksi vuosikymmeniä palvelleen katon remontoinnista pitäisi päättää tällä sekunnilla?”

Kun lähdetään kartoittamaan keneltä tarjouspyyntöjä otetaan, kannattaa tarkastella tarjouskilpailuun valittavien urakoitsijoiden valinnassa mm.:

 • yrityksen yleiset taloustiedot
 • yrityksen taloudellinen kyky suoriutua urakasta
 • muut vastaavat kohteet / muut referenssit
 • yhteiskuntavelvoitteiden suorittaminen. RALA ja Vastuu Groupin Zeckit-palvelu ovat kaksi hyvää lähdettä näiden selvittämiseen.

Urakoitsijan valinta on kuin työhaastattelu: tarkistetaan taustat ja haastatellaan hakija. Katepal Kattajat on yksi luotettava urakoitsijaverkosto, joka kattaa koko Suomen. Katepal Kattaja -ketjuun kuuluvien yrityksien kanssa on turvallista toimia oman vesikattoremontoinnin eri vaiheissa.

3. Urakoitsijan valinta ja sopimuksen tekeminen

Luotettavan urakoisijan löydyttyä määritellään yrityksen kanssa rajaehdot remontin toteutukselle. Ehtojen määrittely on vuorovaikutusta tilaajan edustajan ja urakoitsijan välillä. Sopimuksessa ehdot ovat kirjallisessa muodossa.

Sopimuksesta tulisi löytyä:

 • tilaajan ja urakoitsijan tiedot
 • maksuehdot
 • työvaiheet
 • työn laadun määritelmät
 • tilaajan vastuut
 • riitatapauksien ratkaisutapa
 • urakointiaika
 • työturvallisuuden järjestäminen
 • sähköjen ja jätehuollon hoitaminen
 • viivästyksien vaikutukset ja korvaukset urakan myöhästymisestä
 • käytettävät materiaalit ja niiden takuuajat
 • työn takuu ja sen ehdot
 • takuuajan vakuus
 • työn suorittava taho (mahdollinen aliurakointi)
 • lisätöiden yksikköhinta ja kuka voi päättää lisätöiden teettämisestä (usein tuntihinta)
 • kotimyynnissä urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle ilman erillistä pyyntöä kotimyyntiasiakirjat osana urakkasopimusta.

Sopimuksen tarkka määrittely ei ole urakoitsijan luotettavuuden kyseenalaistamista – tarkkuus sopimuksessa antaa turvaa kaikille osapuolille riidan syttyessä. Huom! Otathan huomioon, että esim. tilaajan vastuu työmaan aikana on hyvä määrittää jo sopimusvaiheessa. Ilman erillistä poissulkevaa pykälää sopimuksessa, tilaaja käsitetään työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajalla on vastuu mm. työmaan turvallisuudesta.

4. Rakentaminen

Rakentamisen aikana tilaajan etua olisi hyvä olla valvomassa rakennusalan ammattilainen. Omakotitalon kattoremontissakin on hyvä varautua työvaiheiden oikeaoppisen suorittamisen seuraamiseen, mikä vähentää jälkeenpäin selvitettävien asioiden taakkaa mikäli tulee erimielisyyksiä. Rakentamisen aikana valvotaan sitä, että sopimuksen eri osapuolet tuottavat sopimuksen mukaisia palveluita, käyttävät sovittuja tuotteita ja toteuttavat sopimuksessa mainittuja vastuita.

5. Lopputarkastus ja korjaavat toimenpiteet

Katto tarkastellaan työn valmistuttua sopimuksessa määriteltyjen vaiheiden pohjalta. Tarkka syyni katon eri osille ei ole taaskaan epäluottamusta eri osapuolien välillä, vaan näin saadaan varmistettua, että tilaaja on saanut tilaamansa katon, ja urakoitsija voi sen luovuttaa tilaajalle.

Lopputarkastuksessa katon toteutus tarkastellaan materiaalin toimitusten, eri työvaiheiden laatuun perustuen ja muiden työosien, kuten työmaan siisteyden, toimittamisen perusteella. Korjattavaa usein löytyy. Kun jotain korjataan, ei työtä luovuteta siltä osin tilaajalle. Urakoitsijalle tässä vaiheessa kuitenkin usein maksetaan urakkasumma. Hyväksyttävää on pidättää korjattavan osan arvioitu euromääräinen summa pois maksupostista. Loppuosa laskusta hoidetaan, kun urakoitsija on korjannut katon sopimuksen mukaiseksi sovitussa korjauksen aikamääreessä.

Katon luovutuksen jälkeen alkaa katon takuuaika työn ja materiaalin osalta. Takuuaikojen päättyessä katon kunto tarkastellaan ja mahdollinen takuuajan vakuus luovutetaan urakoitsijalle. Pienemmissä remonteissa ei usein erillistä vakuutta aseteta, vaan urakkasummasta jätetään odottamaan maksua esimerkiksi 2–4 % osuus urakkasummasta vakuudeksi mahdollisille takuuajankorjauksille.

Meiltä Katepalilta voi aina kysyä neuvoa kattoremontin vaiheista ja toteuttajista:

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä