Vedenpaine-eristykset

2.12.2020 | Katepal ja tuotteet

Rakenteet, jotka rakennetaan pohjavedenpinnan alapuolelle (vesistöjen rannoilla tai muuten riittävän syvälle), joudutaan mitoittamaan vedeneristyksen osalta ns. vedenpaine-eristyksinä.

Rakenteet ovat yleensä betonia ja ne on eristettävä kumibitumikermein sen mukaan, miten syvällä vedenpinnan alapuolella ollaan, huomioiden miten korkealle vedenpinta voi pahimmillaan nousta. Rakennuksen tai rakenteen alapohja on myös eristettävä, ja eristyksen on oltava yhtenäinen lattian alta ulottuen kaikille seinille riittävän ylös. Eristyksen täytyy siis muodostaa ikään kuin tiivis astia rakenteiden ympärille. Työn suoritus edellyttää pohjaveden pinnan alentamista riittävästi rakennustyön ajaksi.

Alapohjan eristyksen alle valetaan yhtenäinen riittävän sileäpintainen pohjalaatta, jonka päälle voidaan suorittaa alapohjan vedeneristystyö (2-, 3- tai jopa 4-kertainen kermieristys). Vedeneristyksen päälle valetaan vasta varsinainen lattiarakenne. Lattiaeristysten täytyy ulottua riittävän pitkälle rakennuksen ulkoreunojen yli, jotta ne voidaan seinien rakentamisen jälkeen kääntää seinille riittävästi. Eristyksen yli menevät reunat täytyy suojata huolellisesti lattia- ja seinätöiden ajaksi, jotta ne eivät vaurioidu. Eristyskerrokset limitetään seinille tehtävien eristysten kanssa kerroksittain. Alimmat kerrokset tulee ankkuroida seinärakenteeseen luotettavasti valumien estämiseksi. Kaikki kerrokset tulee kiinnittää ja saumata erityistä huolellisuutta noudattaen, koska rakenteiden korjaus jälkikäteen on erittäin vaikeaa.

Eristeinä käytetään vähintään TL2-luokan kumibitumikermejä, yleensä K-MS 170/4000 (tai K-MS 170/3000) alusmattoa.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä