Katepal Green -uutuusbitumikatteet

21.1.2021 | Ratkaisut

Katepal on tehnyt mittavaa tuotekehitystä uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen suhteen, ja tuotekehityksen tuloksena julkaistaan nyt Katepal Green -tuotemallisto. Mallistoon kuuluu kumibitumikermejä, joita voidaan käyttää kaikenlaisten kattojen kattamiseen tavanomaisten tuotteiden sijaan.

Tuotteet ovat vähähiilisiä eli vesikaton hiilijalanjälki on erityisen pieni, kun valitaan katteeksi Katepal Green -tuotteet.

Katepal Green -tuoteperhe on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia bioraaka-aineita sekä kierrätysmateriaaleja, joiden avulla tuotteen hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen verrattuna moniin muihin materiaaleihin, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Rakennuksen hiilijalanjälkeä laskettaessa jokaisen rakennusosan päästöillä on merkitystä. Valitut bio- ja kierrätysraaka-aineet ovat huippulaatuisia, ja tuotteiden kestävyys ja takuut vastaavat perinteisiä bitumikermejä. Valitsemalla ympäristöystävällisemmän tuotteen, et joudu tinkimään laadusta etkä asennettavuudesta. Tuotteita on testattu alusta asti myös aidoissa kohteissa, ja palautetta on haettu suoraan kentältä.

Lakiuudistus – hiilijalanjälki rakennusmateriaaleissa

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan, jonka tarkoitus on vähentää rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja edistää Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa hiilipäästöjen raja-arvojen asettamista rakennuksille.

Rakennusmateriaalien osa rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä. Pääosa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden aiheuttamista päästöistä aiheutuu valmistusvaiheessa, ja niihin vaikuttaa mm. käytetty energia ja raaka-aineet. Tuotteen raaka-aineista aiheutuvien hiilipäästöjen määrään vaikuttaa etenkin fossiilista alkuperää olevien raaka-aineiden korvaaminen kierrätetyillä ja uusiutuvilla raaka-aineilla.

Hiilipäästöjen laskenta

Hiilipäästöjen laskentaan on olemassa erilaisia laskentatapoja ja standardeja. Jotta Katepal-tuotteille lasketut hiilipäästöarvot olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia ja vertailukelpoisia, emme tee päästölaskelmia itse, vaan ulkopuolisen konsultin avulla, osittain yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Osana vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan rakennustuotteita koskevaa päästötietokantaa. Tämän päästötietokannan on tarkoitus sisältää eri rakennustuoteryhmien geneeriset hiilipäästötiedot ja ympäristöselosteet (EPD). Päästötietojen tuottaminen ja kerääminen on juuri nyt käynnissä ja Katepal osallistuu tähän työhön omalta osaltaan. Jatkossa näiden geneeristen hiilipäästötietojen ja ympäristöselosteiden pohjalta on tarkoitus tuottaa tuotekohtaisia ympäristöselosteita, joista tarkat hiilipäästötiedot ovat nähtävissä ja vertailtavissa.

Tee se itse -rakentajan tuotteet:

Tiivissaumakate TopTite 3 Green
Aluskate SuperBase Grip Green

Ammattirakentajan tuotteet:

Aluskermi KM-S 170/4000 Green
Pintakermi KP-S 170/5000 Gree
Aluskermi K-MS 170/3000 Green
Yksikermikate Tupla Green

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä