Katepal Green vähähiiliset bitumikatteet

Ratkaisut

Katepal on tehnyt mittavaa tuotekehitystä uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen suhteen, ja tuotekehityksen tuloksena on syntynyt Katepal Green -tuotemallisto. Mallistoon kuuluu kumibitumikermejä, joita voidaan käyttää kaikenlaisten kattojen kattamiseen tavanomaisten tuotteiden sijaan. Tuotteet ovat vähähiilisiä eli vesikaton hiilijalanjälki on erityisen pieni, kun valitaan katteeksi Katepal Green -tuotteet.

Katepal Green -tuoteperhe on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia bioraaka-aineita sekä kierrätysmateriaaleja, joiden avulla tuotteen hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen verrattuna moniin muihin materiaaleihin, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Rakennuksen hiilijalanjälkeä laskettaessa jokaisen rakennusosan päästöillä on merkitystä. Valitut bio- ja kierrätysraaka-aineet ovat huippulaatuisia, ja tuotteiden kestävyys ja takuut vastaavat perinteisiä bitumikermejä. Valitsemalla ympäristöystävällisemmän tuotteen, et joudu tinkimään laadusta etkä asennettavuudesta. Tuotteita on testattu alusta asti myös aidoissa kohteissa, ja palautetta on haettu suoraan kentältä.

Hiilipäästöjen laskenta

Hiilipäästöjen laskennassa otetaan huomioon kaikki valmiiseen tuotteeseen kohdistuvat päästöt, jotka syntyvät mm. raaka-aineiden valmistuksesta, niiden kuljetuksesta, varsinaisen tuotteen valmistuksesta ja tähän käytettävästä energiasta ja myös sen alkuperästä.

Tuotekohtaisten ympäristöselosteiden eli EPD-dokumenttien ja Suomen ympäristökeskuksen tarjoaman päästötietokannan (CO2data) avulla tuotteiden hiilipäästöjen vertailu on helppoa. Päästötietokanta tarjoaa eri rakennustuotteille ns. geneerisen arvon, joka on laskettu eri valmistajien tuotteiden keskiarvona.

Katepal julkaisee tuotteistaan tuotekohtaisia ympäristöselosteita (EPD-dokumentteja), jotka löytyvät mm. verkkosivuiltamme. EPD-dokumentit verifioi aina ulkopuolinen tarkastaja, jolla varmistetaan se, että laskenta on suoritettu vaadittavien standardien mukaisesti. Julkaisemissamme EPD-dokumenteissa olevat hiilipäästöarvot ovat ns. cradle-to-grave-arvoja, jotka kuvaavat hiilipäästöjä raaka-aineiden valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen asti. Käyttämällä Green-tuoteperheemme tuotteita rakennuksen hiilipäästöarvo on geneeristä arvoa merkittävästi pienempi.

Lakiuudistus – hiilijalanjälki rakennusmateriaaleissa

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan, jonka tarkoitus on vähentää rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja edistää Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Maaliskuussa 2023 eduskunta hyväksyi uuden Rakentamislain, joka tulee voimaan 1.1.2025. Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti, mikä käytännössä tapahtuu myöhemmin lain nojalla annettavilla asetuksilla. Asetukset rakennusten hiilijalanjäljen raja-arvoista, ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta tulevat osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja näillä ohjataan huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ilmastohaitat ja -hyödyt.

Rakennusmateriaalien osa rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä. Pääosa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden aiheuttamista päästöistä aiheutuu valmistusvaiheessa, ja niihin vaikuttaa mm. käytetty energia ja raaka-aineet. Tuotteen raaka-aineista aiheutuvien hiilipäästöjen määrään vaikuttaa etenkin fossiilista alkuperää olevien raaka-aineiden korvaaminen kierrätetyillä ja uusiutuvilla raaka-aineilla.

Kymmenkertaistimme Green-tuotteiden tuotannon

Kasvatimme uusiutuvia materiaaleja sisältävien tuotteiden tuotantoamme 20 000 neliömetristä 200 000 neliöön viime vuoden aikana. Green-katteiden valmistuksessa käytetään mäntyöljyä ja kierrätettyjä PET-pulloja.

– SuperBase-aluskermiä ja TopTite 3° -tiivissaumakatetta on valmistettu viime huhtikuusta eteenpäin vain Green-tuotteina, jotka ovat osoittautuneet ominaisuuksiltaan täysin perinteisiä katteita vastaaviksi. Vihreät katteet kiinnostavat myös vientimaissamme, erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, kertoo Katepalin tuotepäällikkö Lasse Rajala.

– Green-kermeissä osa fossiilista alkuperää olevasta bitumista on korvattu puupohjaisella raaka-aineella, joka on tällä hetkellä mäntyöljyä. Kierrätettyjä PET-pulloja käytetään kermien tukikerroksen valmistukseen, kertoo Katepalin laatu- ja kehitysinsinööri Miia Kuhlman.

Lanseerasimme ensimmäiset Green-tuotteet aluksi ammattirakentajille. Uusimmat Green-tuotteemme ovat omatoimirakentajien vanhoja suosikkituotteita.

– Rakensimme viime vuonna lämmitettävän säiliön, johon voidaan ottaa mäntyöljyä säiliöautokuormittain ja teimme koko tuotelinjaan muutoksen. Sitä kautta saadaan isompi vaikutus, jota tukee myös siirtymisemme vihreään sähköön, Lasse Rajala kertoo.

Kumibitumikatteet tulivat myös laajasti kierrätyksen piiriin toissa vuonna, kun Väylävirasto hyväksyi kierrätetyn kumibitumirouheen käytön asfaltin raaka-aineena. Suurella osalla Suomen asfalttiasemista on nykyään myös tarvittavia syöttölaitteita bitumirouheen hyödyntämiseksi.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä