Katepal Dubbel Green

Katepal Green är en lösning som minskar byggnadens koldioxidutsläpp. I tillverkningen av produkterna har användandet av bitumen reducerats till förmån för förnybar tallolja, som är en biprodukt inom massaindustrin samt att återvunnen plast från PET-flaskor används i vårt stommaterial vilket gör att produktens koldioxidavtryck är betydligt mindre än för en konventionell jämförbar produkt. Produktionen är också optimerad med grön el.


Produktbeskrivning
Katepal Dubbel Green är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden.
SBS-elastomerasfalten tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel Green bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig
även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra klisterasfalt för fastsmältning.

Användningsområden
Katepal Dubbel Green används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

Lämplighet

Avsedd användning
Enlagstäckning
Installationsmetod
Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar
  • Katepal Dubbel Green