TopTite 3° Green

Användningsområde

Ytpappen TopTite 3° Green är avsedd för enlagstäckning av gamla eller nya tak, vars lutning är minst 3° (1:20). Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka.


Beskrivning

TopTite 3° Green består av en robust polyesterstomme och med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. I pappens längdriktning finns den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie. 

Lämplighet

Avsedd användning
GDS ytpapp
Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • TopTite 3° Green
  • Röd
  • Grå
  • Svart