Katepal Dubbel

Produktbeskrivning
Katepal Dubbel är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomerbitumen tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra svetsbitumen för fastsmältning.

Användningsområden
Katepal Dubbel används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

LESSNOX®-granulat
Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp. LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.

Lämplighet

Avsedd användning
Enlagstäckning
Installationsmetod
Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar
  • Katepal Dubbel
  • Grön
  • Brun
  • Grå
  • Röd
  • Svart
Detaljerad produkt- och förpackningsinformation
Täckande yta (kvm)
7.04 m2
Stycken / paket
20 st
Miljöbedömningar
BASTA
BVB Accepteras
Miljöbyggnad Guld
Sundahus B
Svanen
Material
SBS-elastomer bitumen
Ytsida
Granulat
Undersida
Svetsbitumen

FärgGrönBrunGråRödSvart
EAN64174433030276417443303089641744330408664174433041166417443305083
Produktbredd1 m1 m1 m1 m1 m
Produktens längd8 m8 m8 m8 m8 m
Vikt (kg)4343434345
Instruktioner och material
Annan information