K-80 Primer

Bruksanvisning:
Rengör och torka vid behov de ytor som skall behandlas. Borsta, rolla eller spruta en gång med primern K-80. Ytan bör torka före vidare behandling. Åtgång 0,2… 0,4 l/m2. Fläckar ock redskap rengörs mekaniskt och med lacknafta.
MÄRK: Får inte strykas på heta ytor, inte blandas med varmasfalt och ej heller får varmasfaltstrykning utföras omedelbart efter bestrykningen.
Egenskaper:
Torkningstid vid +20 °C ca 2-3 timmar beroende på appliceringstjocklek. I kalla och fuktiga förhållanden kan torktiden flerdubblas.
Lagring:
På torr plats i skydd mot sol och hetta.
Miljövårdsinstruktion:
Torkad produkt och tom förpackning kan deponeras på avstjälpningsplats. Avfall som innehåller färsk produkt är riskavfall, som måste deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner.