K-50 Täckmassa

Bruksanvisning:
Tvätta och/eller borsta ytan ren från damm och löspartiklar såsom t.ex löst skifferströ. På papptak repareras hål med tätklister K-36 och bitar av takpapp. Täta vid behov också
genomförningar. Gamla uttorkade takytor med sprickbildning förstrykes med primer K-80. Primern skall torka väl, helst några dygn. På plåttak skall gamla färgflagor och rost avlägsnas möjligast bra. Prima därefter med K-80 och låt ytan torka väl. Fogar och genomförningar tätas med tätklister K-36 och eventuella mindre hål lappas med tätklistret K-36 och bitar av glasfilt.
Applicering:
Ifall takytan kräver flere burkar täckmassa, är det skäl att blanda dessa i ett och samma större fat för att undvika färgavvikelser. Bred ut täckmassan med en halvmjuk borste eller pensel. Ytan som bestryks skall vara torr och får inte utsättas för fukt medan den torkar. Rekommenderad arbetstemperatur från +5 till max +25 °C. Åtgång på papptak
mellan 0,5…0,7 l/m2 och på plåttak 0,4…0,6 l/m2. Avlägsna fläckar och rengör redskap mekaniskt med hjälp av lacknafta.
Egenskaper:
Svart, elastisk och väderbeständig täckmassa. Torkningstid vid +20 °C ca 3-4 timmar.
Lagring:
På torr plats iskydd mot sol och hetta. Uppbevaring i rumstemperatur minst ett dygn före användning rekommenderas.
Miljövårdsinstruktion:
Torkad produkt och tom förpackning kan deponeras på avstjälpningsplats. Avfall som innehåller färsk produkt är riskavfall, som bör deponeras enligt gällende lagstiftning och miljö- och myndigheternas instruktioner.

  • K-50 Täckmassa
  • -
  • -