Dubbel Antiroot

Produktbeskrivning
Katepal Dubbel Antiroot är ett SBS-modifierat enlagstätskikt för gröna tak vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomerbitumen tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra svetsbitumen för fastsmältning. Produkten är skyddad mot rötter och testad enligt EN 13707 och EN 13948 standarder.
Användningsområden
Katepal Dubbel Antiroot används som enlagstätskikt på gröna tak.

Lämplighet

Avsedd användning
Rotskyddad tätskikt, Gröna tak
Installationsmetod
Heta arbeten, Svetsbar
  • Dubbel Antiroot