Katepal Dubbel FR

Produktbeskrivning
Katepal Dubbel FR är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomerasfalten tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel FR bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra klisterasfalt för fastsmältning. Dubbel FR har speciella brandegenskaper.
Användningsområden
Katepal Dubbel FR används som enlagstätskikt på PIR-isolering.
LESSNOX®-granulat
Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp. LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.
Montering
Katepal Dubbel FR klistras på underlaget genom smältning av undersidans skyddsfolie och bitumen. Appliceringsalternativ är: helklistring, punkt- och skarvklistring eller mekanisk infästning i skarv och skarvklistring. Klistrat överlägg i sidoskarv skall vara minst 120 mm och i tvärvskarv minst 150 mm.
Tätskiktsklass TKY-A-1234 ger möjligheten att använda cellplast som underlagsmaterial.

Lämplighet

Installationsmetod
Mekanisk infästning, Svetsbar
  • Katepal Dubbel FR