SteelBase

Produktbeskrivning
Katepal SteelBase är uppbyggd av en stark polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerbitumen (SBS). Undersidan är laminerad med polypropen och som ytskikt en slitstark UV-skyddad polyesterduk. Båda kanterna har belagds med bitumenklister och skyddsfolie. Folierna avlägsnas vid skarvning och montering. Klisterkanterna har ett specialiserat utförande som ger en unik låg profi l.
Användningsområde
Katepal SteelBase är avsedd som underlagstäckning (underlagsduk) på träunderlag. För primärt plana plåttak (falsade) eller tak där större krav på byggtidsexponering ställs och där belastning och slitage är högre. Som övriga ytskikt kan takpapp (ej svetsbara), takshingel eller takpannor (betong, tegel) användas. Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det täckande ytskiktet så tillåter.
Katepal SteelBase för maximal exponering och användning
Katepal SteelBase bygger på samma principer som traditionell underlagspapp (byggpapp) eller underlagstäckningar (underlagsduk 500 - 1100 g/m²) men har följande unika fördelar:
• 12 månader exponeringstid (otäckt tid) för tidskrävande arbete
• Optimal låg skarv speciellt anpassad för plana plåttak
• Kraftigt och starkt klisterförband i skarv
• Robust halksäker och sandfri ovansida
• Smidig och lättarbetad
• Extra god tätningsförmåga vid infästningar
• Produktgaranti 30 år

Lämplighet

Avsedd användning
Underlagstäckning för fast underlag
Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • SteelBase