LiteBase 500

Produktbeskrivning
Katepal LiteBase är uppbyggd av en polyesterstomme och belagd med elastomerasfalt. Båda sidor är belagda med polypropenduk. En kant är försedd med självklistrande bitumenklister och belagd med skyddsfolie. Motstående kant är frilagd. Produkten infästs mekaniskt i den frilagda kanten.
Användningsområden
Katepal LiteBase är avsedd som underlagstäckning på träunderlag. För ytsikt som överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takpapp (ej svetsbar) eller takshingel. Produkten kan användas på taklutning ner till 6 (1:10), där det täckande ytsiktet så tilllåter.
Fördelar
låg vikt
snabb montering, färre skarvar
kan användas på taklutning ner till 6° (1:10)
sandfri halksäker yta
bitumenklisterkant med specialklister
öppentid max 3 månader
30 års produktgaranti

Lämplighet

Avsedd användning
Frihängande underlagstäckning, Underlagstäckning för fast underlag
Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • LiteBase 500