YAP 2200

Katepal YAP 2200 är avsedd att användas som underlagstäckning på trä för ytskikt av överläggsplattor, överläggsskivor, profi lplåt, takshingel eller tätskikt av papp enligt AMA Hus 18. Det är uppbyggd på en stark polyesterstomme. Produkten har en frilagd klisterkant med skyddsfolie.

Lämplighet

Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • YAP 2200