Balkongmembran

Balkong ytpapp är uppbyggd på en polyesterstomme och elastomerasfalt med aggressiv klister på undersidan som skyddas av en skyddsfolie. Produkten är självklistrande och på ovansidan en 120 mm:s klisterkant längs ena sidan och annars grå skiffer.

Balkong ytpapp används tillsammans med balkong underlagspapp på balkonger och terasser när man inte vill använda svetsbara produkter.

Lämplighet

Avsedd användning
Balkonger, Gröna tak
Installationsmetod
Självklistrande
  • Balkongmembran