Balkongmembran

Balkong ytpapp är uppbyggd på en polyesterstomme och elastomerasfalt med aggressiv klister på undersidan som skyddas av en skyddsfolie. Produkten är självklistrande och på ovansidan en 120 mm:s klisterkant längs ena sidan och annars grå skiffer.

Balkong ytpapp används tillsammans med balkong underlagspapp på balkonger och terasser när man inte vill använda svetsbara produkter.

Lämplighet

Installationsmetod
Självklistrande
  • Balkongmembran