YEP 2500

YEP 2500 är avsedd att användas som underlagstäckning på trä för ytskikt av överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takshingel eller tätskikt av papp enligt AMA Hus 18. YEP 2500 rekommenderas speciellt när det ställs stora krav på det vattenavledande underlaget.
Produktens elastiska egenskaper gör också monteringsarbetet lättare att utföras vid låga temperaturer. Produkten har en frilagd klisterkant med skyddsfolie.

Lämplighet

Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • YEP 2500