YEP 4000

Produktbeskrivning och användningsområde
Katepal YEP 4000 är uppbyggd på en polyesterstomme och belagd med svetsbitumen på undersidan. Produkten är avsedd att användas som underlagstäcking under svetsbar tätskikt eller i tvålagstäckningar, när ytskiktet helsvetsas på underlagspapp. Produkten används också som remsor och kappor för diverse detaljer och kan beställas färdigt kapad.
Produktens elastiska egenskaper gör också monteringsarbetet lättare att utföras vid låga temperaturer. Katepal YEP 4000 går även med fördel att använda som grundisoleringsmembran (fuktisolerande och kapillärbrytande skikt) mot grund- och källarkonstruktioner.

Lämplighet

Avsedd användning
Membran för grundmur, Gröna tak, Låglutande tak, Radontätning, Underlag, Ångspärr
Installationsmetod
Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar
  • YEP 4000