YEP 4000 Green

Katepal Green är en lösning som minskar byggnadens koldioxidutsläpp. I tillverkningen av produkterna har användandet av bitumen reducerats till

förmån för förnybar tallolja, som är en biprodukt inom massaindustrin samt att återvunnen plast från PET-flaskor används i vårt stommaterial vilket gör

att produktens koldioxidavtryck är betydligt mindre än för en konventionell jämförbar produkt. Produktionen är också optimerad med grön el.


Produktbeskrivning och användningsområde

Katepal YEP 4000 är uppbyggd på en polyesterstomme och belagd med svetsbitumen på undersidan. Produkten är avsedd att användas som underlagstäcking under svetsbar tätskikt eller i tvålagstäckningar, när ytskiktet helsvetsas på underlagspapp. Produkten används också som remsor och kappor för diverse detaljer och kan beställas färdigt kapad. Produktens elastiska egenskaper gör också monteringsarbetet lättare att utföras vid låga temperaturer. Katepal YEP 4000 går även med fördel att använda som grundisoleringsmembran (fuktisolerande och kapillärbrytande skikt) mot grund- och källarkonstruktioner.

Lämplighet

Avsedd användning
Membran för grundmur, Låglutande tak, Underlag
Installationsmetod
Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar
  • YEP 4000 Green