SEP 5500 R

Produktbeskrivning
SEP 5500 R är ett tätskikt tillverkat av SBS-modifierad bitumen och polyesterstomme. Elastomerbitumen och polyesterfilten ger produkten god värmebeständighet och bra köldsmidighet i kombination med hög mekanisk styrka. Undersidan på SEP 5500 R är försedd med extra svetsbitumen för fastsmältning.
Användningsområden
SEP 5500 R används som enlagstäckning vid renovering eller ytpapp i tvålagstäckning. Lämpligt underlag för enlagstäckning är gammal takpapp.
LESSNOX®-granulat
Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp. LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till ofarliga nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.

Lämplighet

Installationsmetod
Svetsbar
  • SEP 5500 R