PrimeBase

PrimeBase är en underlagspapp avsedd som skyddstäckning vid svetsning av tätskikt. Det är uppbyggd på en glasfi berstomme och har en frilagd klisterkant med skyddsfolie.

Lämplighet

Installationsmetod
Självklistrande, Mekanisk infästning
  • PrimeBase