Katepal Oy – Historia

1949
Katepal Oy:s framgångshistoria började år 1949 då Simo Kalervo Aro som bara 26-åring grundade Katepal Oy i Tammerfors. I och med en aktiv produktutveckling ökade Katepals tillväxt i den hårda konkurrenssituationen och tack vare det hade Katepal snabbt den främsta produktionsanläggningen i branschen.

1953
Redan fyra år senare var behovet av extra utrymmen stort och Katepals fabrik i Lempäälä byggdes. Den nya fabriken möjliggjorde tillverkning av olika produkter i en större skala. Till produktionsområdet byggdes tre olika fabriker: fabrik för bitumenprodukter, kemisk fabrik och plastfabrik, samt dessutom packning. Vid den tiden var takpappsmaskinerna i Katepals fabrik enligt uppgift de största i landet. 

1967
Katepal utvecklade en ny förpackningsmetod för bitumen, där bituminet packas i silikonpapperssäckar. Den här förpackningen slog helt ut den tidigare plåtkärlsförpackningen. Katepals bitumenförpackningsanläggning var då landets största med en kapacitet på cirka 200 000 kilo om dagen.

1968
Katepal var delägare i Oy Roofing Ab, gemensamt grundat av den finska takpappsindustrin, och det verkade som exportbolag för tillverkarna i branschen. Exporten gick i huvudsak till Sverige och Sovjetunionen, men det fanns även handelsförbindelser till Danmark och Norge.

På Katepals initiativ gick yrkesfolk inom specialarbeten i branschen samman i samarbetskedjan Tasokattajat. Specialföretag som använde beteckningen Tasokattajat var takläggnings- och isoleringsföretag, med ingående expertis och mångårig erfarenhet från branschen. Nuförtiden fungerar Tasokattajat under namnet Katepal Kattajat. Verksamhetsområdet är fortfarande hela Finland.

1969
Bolagen som Simo Aro ägde (Katepal Oy och Autokeskus Oy) fusionerades med moderbolaget. Det nya bolaget fick namnet Aro-Yhtymä Oy och fabriken i Lempäälä namnet Aro-Yhtymä Oy Katepal.

1976
Tillverkningen av rullpapp med modifierat gummibitumen började.

1980
80-talet var en tillväxttid och verksamheten utvecklades i snabb takt. Användningen av takshingel ökade kraftigt. Form- och färgsortimentet för takshingel var stort i övergången mellan 70- och 80-talet. 80-talets nyhetsfärg var koppar. Produktutvecklingen inom takshingel inriktades på att takshingel skulle lämpa sig så bra som möjligt för användning av självbyggare.

På 80-talet togs även de första stegen mot moderna membran. Småningom började oorganiskt glas- och polyesterfiber användas i stödskikten. Ytmembranet Kestokate lanserades, där dessa för tiden moderna råmaterial utnyttjades.  

1981
Nordens största och effektivaste förpackningsmetod för bitumen togs i bruk. Bituminet packades i plastfolie, vilket var lätt att smälta i bitumengrytor på takbeläggningsplatserna. Inom några år upphörde verksamheten hos de andra förpackarna i Finland.

1982
Den första blandfärgade takshingeln ”Rustiikki” lanserades på marknaden. Den fick inte någon betydande ställning på marknaden på grund av det höga priset, men det var första steget mot de framtida populära shingelmodellerna.  

1983
Vid sida av de sedvanliga takläggningsprodukterna kom en betydande del av Katepals affärsverksamhet från tillverkningen och försäljningen av isoleringsprodukter. Under drygt tio år levererades årligen miljoner kvadratmeter isoleringsprodukter till Sverige och USA. 

1985
Katepals egen export började utvecklas i mitten på 1980-talet då det beslutades att Oy Roofing Ab:s verksamhet skulle läggas ner. I början bestod kunderna av svenska takentreprenörer och bland annat T-Emballage, dessutom erhölls leveranser till soldatbyprojekt i Ryssland. Senare började exporten även till andra länder att utvidgas. 

1986
Fusionen med Aro-Yhtymä upplöstes år 1986 då enheten i Lempäälä fick namnet Katepal Oy.

1991-2000
Under lågkonjunkturen var investeringarna i företag som verkade i industrin ovanliga, men Katepal investerade på den tiden tio miljoner mark i en ny skärlinje för takshingel. Det var den mest betydande investeringen i företagets historia dittills. Tillverkningen av takshingel automatiserades. Invigningen av produktionslinjen var 14 november 1991, då även den nya takshingelmodellen Katrilli introducerades.

Den ökade försäljningen av taksingel till Sydkorea, Ryssland och ett tjugotal andra länder under 90-talet ledde också till andra stora investeringar i produktionen och dess automatisering. Nya produkter i skifferströdda färger: Katrilli, Jazzy, Rocky och Foxy krävde stor flexibilitet av systemet för skifferströ i produktionen. Det byggdes ett i branschen helt nytt logistiksystem, silor och pneumatiska sändare för skifferströprodukter.  

I mitten på 90-talet påbörjades exporten till Norge. Den första importören var Paus & Paus AS.

2000
Tillverkningen av oxiderat bitumen slutade i Finland i början på 2000-talet. I massorna i produkterna för professionellt bruk hade man tidigare frångått oxiderat bitumen, och nu övergick man även för takshingel till gummibitumenmassa med bättre väderbeständighet. Packningen av oxiderat bitumen slutade också på Katepal. På 2000-talet byggdes ett nytt råmateriallager och en byggnad med lager för färdiga produkter och expedition.

2007
År 2007 övergick Katepal till att använda naturgas som energi i produktionen. Den tidigare använda tunga brännoljan övergavs alltså. Ett par år senare revs den gamla tegelskorstenen på fabriksområdet på grund av rasrisk. 

(2006) – 2009
2009 färdigställdes en ny produktionslinje så att man kunde svara på den ökade efterfrågan på underlagsmembran i synnerhet för den nordiska marknaden. Efter startskedets produkt- och maskininställningar kom produktionen fint igång och framförallt slog lätta underlagsmembran igenom. Investeringen möjliggjorde sålunda tillverkningen av en helt ny produktfamilj. 

2015
Katepals norska dotterbolag Katepal AS började verksamheten 2015. Katepal AS:s kunder var takentreprenörer och järnaffärer runt omkring i Norge. 

2019
Den andra av de största investeringarna i Katepals historia färdigställdes år 2019. En miljoninvestering; produktionshall och en produktionslinje som använder den nyaste teknologin möjliggjorde tillverkningen av en helt ny produkt. Tillverkningen av tvåskiktig takshingel påbörjades i slutet av sommaren 2019.

2020
Katepal har genom sina importörer en stark ställning på den svenska marknaden. Ett nytt kapitel inleddes 2019 då Katepal AB grundades och den första anställningen gjordes i den svenska organisationen.