Suunnitelmasta kattoremonttiin – muista huomioida ainakin nämä asiat ennen kattoremontin aloitusta

26.11.2020 | Katepal ja tuotteet

Tehtiinpä kattoremonttia isompaan tai pienempään kohteeseen, on hyvä suunnitella remontti aloittamista, jotta eteneminen on sujuvaa ja kaikki osapuolet tietävät mitä tehdään ja miten.

Kattoremontti alkaa korjaussuunnitelmasta

Kattoremonttia lähdetään usein miettimään tilanteessa, jossa katossa on esiintynyt ongelmia. Ongelmien syyt tulee selvittää tässä vaiheessa, jotta remontissa osataan korjata oikeat asiat. Tässä muutama vinkki vikojen paikallistamiseen:

  • Jos katto vuotaa, ei ongelma välttämättä ole vesikatteessa. Sisälle valuva vesi saattaa tulla esimerkiksi huonosti tiivistettyjen läpivientien tai ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiden kautta.
  • Kaikkein hankalimpia ovat kondenssiveden aiheuttamat ongelmat. Huoneilman kosteus voi tunkeutua heikon höyrynsulun läpi rakenteisiin, jossa se kondensoituu kylmään pintaan. Kondensoituva vesi voi kerääntyä rakenteisiin ja jopa jäätyä, ja sitten sulaessaan löytää tiensä takaisin sisälle veden muodossa. Kondenssiongelmat tulevat esiin usein kylmän pakkasjakson jälkeen sään lauhduttua tai keväisin lumien sulamisaikaan. Höyrynsulkujen korjaus jälkikäteen on rakenteesta riippuen erittäin vaikeaa. Ongelmia voidaan kuitenkin ehkäistä kehittämällä kattorakenteen tuuletusta paremmaksi.
  • Joissain tapauksissa vuotava katto voidaan korjata paikkaamalla tai osakorjauksilla. Toisinaan taas on järkevämpää uusia suosiolla koko katto.

Korjaussuunnitelma on tärkeä dokumentti, koska ilman suunnitelmaa on erittäin hankala kilpailuttaa kattoremontin tekijää. Kunnollisen suunnitelman avulla tekijät ovat samalla viivalla tarjotessaan remonttia ja tarjousten vertailu on huomattavasti helpompaa. Myös omatoimirakentajalle remonttisuunnitelma on hyvä apu.

Kun suunnittelet kattoremonttia, kannattaa miettiä, että olisiko järkevää laittaa samalla myös muita asioita kuntoon. Vanhoissa omakotitaloissa räystäiden jatkaminen, lisälämmöneristäminen, sadevesijärjestelmän uusiminen ym. toimenpiteet on usein järkevä yhdistää kattoremonttiin.

Kattoremontin korjaussuunnitelman sisältö

Korjaussuunnitelman tulee sisältää ainakin:

  • kohteen tiedot
  • mahdolliset alkuperäiset piirustukset
  • riittävästi tietoa vanhasta rakenteesta
  • käytettävät uudet materiaalit
  • sovellettavat ohjeet.

Kun korjaussuunnitelma on valmis, voit kilpailuttaa remontille tekijää. Viisi vinkkiä kattoremontin kilpailuttamiseen, antaa hyvät eväät tarjouspyyntöjen tekemiseen.

Kattoremontin tekijän valinta

Hyvän remonttisuunnitelman avulla on helppo kilpailuttaa tekijät ja valita niistä sopivin. Remontin kilpailuttaminen yleensä kannattaa, mutta kilpailuttamisessa piilee riski laadun heikentymisestä. Kannattaa siis varmistua siitä, että eri tarjoukset todella vastaavat toisiaan. Halvin hinta ei aina välttämättä tarkoita parasta lopputulosta.

Kattoremontin tekijöitä on moneen lähtöön, ja monesta yrityksestä löytyy riittävästi tietotaitoa projektin onnistuneeseen toteuttamiseen. Joissain tapauksissa remontin myyjä tarjoaa sekä kuntotutkimuksen, suunnitelmat että työn yhtenä pakettina. Tällaisissa tapauksissa kannattaa varmistua siitä, että myyjä todellakin on kattoalan ammattilainen eikä vain isojen kauppojen perässä. Joissain tapauksissa aggressiivinen kaupparatsu haluaa tehdä kaupat saman tien, jotta ei asiakas pääse pyytämään kilpailevaa tarjousta muualta. Näihin myyjiin kannattaa suhtautua varauksella.

Suosittelemme Katepal Kattajat -ketjun urakoitsijoita, jotka toimivat ympäri maan.

Lisätietoja löydät esim. Kattoliiton Toimivat Katot -julkaisusta.

Kattoremontti alkaa

Kun oikea tekijä on löytynyt ja sopimukset tehty, on aika aloittaa itse remontti. Kattoremontin kaikissa vaiheissa kannattaa kiinnittää huomiota sääsuojaukseen ja varmistaa, että remontin tekijä on varautunut huonoon keliin.

Joissain tapauksissa vanha kate voidaan jättää uuden katteen alle, mutta usein vanha kate joudutaan purkamaan pois. Purkamisen etuna on se, että mahdollisesti vaurioituneet kohdat päästään korjaamaan eikä rakenteen sisään jää yllätyksiä.

Purkuvaihe alkaa vanhan katteen poistolla. Joskus vanha kate voi sisältää asbestia. Tällöin on oltava tarkkana siinä, että purkaminen tehdään määräysten mukaisesti ja että remontista syntyvä asbestijäte hävitetään asianmukaisesti.

Purkuvaiheessa voi ilmentyä ongelmia, joita ei ollut mahdollista huomioida rakenteita avaamatta. Tällaisten tilanteiden varalle on syytä olla sopimus lisätöistä. Kiireisimmät tekijät laittavat uuden katteen vanhan päälle siitä huolimatta, että vanha kate on jo päässyt liian huonoon kuntoon. Tällöin uusi kate saattaa jäädä huomattavasti lyhytaikaisemmaksi kuin oli tarkoitus.

Työn vastaanottovaiheessa käydään läpi, että kaikki sovitut työvaiheet ovat valmistuneet ja sopimuksen mukaiset. Usein on järkevää käyttää rakennusalan ammattilaista valvojana ja näin varmistaa, että kattoremontti on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti.

Valmis, remontoitu katto

Kun kattoremontti on valmis, tulee tekijän luovuttaa asiakkaalle uuden katon hoito-ohjeet. Katon kunnollinen huolto lisää katon käyttöikää huomattavasti. Myös katon takuuehdot on hyvä käydä lävitse ja varmistua siitä, että urakoitsija todella vastaa katosta sopimuksen mukaisesti.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä