Sokkelin veden- ja radoneristys

Ratkaisut

Vedeneristys 

Maanvastaiset rakenteet pitää vedeneristää sellaisissa paikoissa, missä vedenpainetta voi syntyä rakenteen pintaan. Vedenpainetilanteet saattavat olla hetkittäisiä, kuten tyypillisesti rankkasateiden tai keväällä sulamisvesien aikaan tapahtuu. Vedeneristys toteutetaan aina kumibitumikermeillä. Sokkeli- ja radonkermi on tähän tarkoitukseen kehitetty hitsattava vedeneristyskermi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muitakin TL2 luokan kumibitumikermejä. Tartunnan varmistamiseksi sokkelipinta pitää tartuntakäsitellä (primeroida) K-80 Bitumiliuoksella.

Kosteuseristys 

Kosteuseristys tarkoittaa eristystä, jolla estetään kosteuden siirtyminen rakenteeseen, mutta se ei kestä vedenpainetta. Kosteuseristys riittää rakenteisiin, joissa vain normaali maakosteus rasittaa rakennetta, eikä vedenpainetilanteita voi syntyä. Rakenteiden ympärillä pitää aina käyttää maa-aineksia, joiden kapillaarisuus on mahdollisimman pieni. Pintamaiden kaltevuus pitää olla riittävä rakennuksesta poispäin, jotta vedenpainetilanteita ei synny rakennusten ympärillä.

Kosteuseristys voidaan toteuttaa Katepalin Sokkelilevyllä, joka on valmistettu kestävästä ja sitkeästä HDPE-muovista. Se on musta, nystyräpintainen levy, joka asennetaan sokkelipintaan nystyrät sokkeliin päin. Sokkelilevyn tehtävänä on poistaa kosteutta sokkelin pinnasta ja suojata ympäröivän maa-aineksen kosteudelta.

Yleisesti sokkelin eristäminen toteutetaan edellä mainittujen kahden tavan yhdistelmällä. Sokkelin alaosa ja anturan yläosa vesieristetään Sokkeli- ja radonkermillä, joka limitetään sokkelin yläosaan asennettavan Sokkelilevyn kanssa 300 mm.

Useissa tapauksissa, kuten matalaperustuksissa lähes aina, sokkelilevy voidaan korvata kokonaan sokkelikermillä maanpintaan asti, jolloin vältytään kahden eri tuotteen käyttämiseltä ja niiden päällekkäin asentamiselta.

Radoneristys

Suomen maaperässä on paikasta riippuen korkeita radonpitoisuuksia. Radonia on myös rakennuspaikalle tuodun maa-aineksen mukana. Radonin kulkeutuminen huonetiloihin rakennuksen alapohjan kautta tulee estää ja tämä toteutetaan tekemällä alapohjasta mahdollisimman ilmatiivis. Tähän tarkoitukseen soveltuu Sokkeli- ja radonkermi.

Sokkelikaistat

Sokkelikaistoja käytetään betonirakenteen (tai kevytsoraharkkojen yms.) ja puurakenteiden välissä estämässä kapillaarinen kosteuden siirtyminen puurakenteisiin. Yleisimmin sokkelin ja puurunkoisen seinän alajuoksun välissä. Samoin betonilattioiden ja puurunkoisten seinien välissä. Normaalit sokkelikaistat valmistetaan erityyppisistä bitumikermeistä leikkaamalla ne sopivan levyisiksi. Tästä syystä niissä on paksuuden ja pintamateriaalien suhteen eroja. Pintamateriaali voi yläpinnassa sirote tai hiekka ja alapinnassa hiekka, hitsobitumi, hitsoraidat tai muovi. Sokkelikaistojen leveydet ovat 100, 150, 200, 330 ja 500 mm.

Tarkemmat asennusohjeet sokkeli- ja radonkermin asennukseen:

Sokkelin ulkopintaan

Radoneristykseen

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä