Pelti-, tiili- tai aaltolevykaton saneeraus kattolaattakatoksi

14.9.2020 | Katepal ja tuotteet

Kattolaattakaton jyrkkyyden tulee olla vähintään 1:5, eli katto nousee viiden metrin matkalla yhden metrin.

Pura vanha pelti-, tiili-, tai aaltolevykate, ja tarvittaessa sen alla oleva ruodelaudoitus, sekä tarkista, että alusrakenne on sopiva bitumikatteen tekoon. Alustan tulee olla mahdollisimman tukeva, notkumaton, sileä ja kuiva. Se voidaan tehdä ilmakuivasta raakaponttilaudasta (leveys n. 95 mm) tai kosteuden kestävästä rakennuslevystä (esim. Wisa-kate). Uusi laudoitus tai vaneri voidaan asentaa joko kattotuolien (/-ristikoiden) tai vanhojen ruoteiden päälle. Pienet lapepinnan epätasaisuudet voidaan oikaista ennen huopakatteen alustan asentamista asentamalla pystyyn vanhan ruodepinnan tai kattotuolien päälle esim. 48 x 48 mm rimoitus, joka kiilataan suoraksi käyttäen apuna linjalankaa.

Eri alustamateriaalien paksuudet selviävät oheisesta taulukosta. Lautojen mahdollinen kosteuden- ja lämmönvaihtelun aiheuttama laajeneminen huomioidaan jättämällä lautojen väliin riittävä rako.

Tukiväli k (mm)Raakaponttilaudan paksuus (mm)Ympäripontattu OSBYmpäripontattu Wisa-kate
600201515
900231815
12002819
Alusmateriaalien paksuudet

Kattosi pinta on nyt valmis bitumikatteen asennukselle, toteuta uuden kattolaatan asennus kohdan ”Kattolaattakaton asennuksen vaiheet” mukaisesti.

Sileän kattohuopakatteen saneeraus kattolaattakatoksi

Kattolaattakatteet voidaan asentaa useimmiten suoraan vanhan sileän huopakatteen päälle. Vanhan katteen kunnostamisessa on kuitenkin hyvä huomioida, että perusasiat kuten katon alusrakenne, tuuletus ja nykyisen katteen kunto ovat kunnossa. Jos kate on yli 20 vuotta vanha, suositellaan uuden aluskermin asennusta.

Kattosi pinta on nyt valmis bitumikatteen asennukselle, toteuta uuden kattolaatan asennus kohdan ”Kattolaattakaton asennuksen vaiheet” mukaisesti.

Vanhan kattolaattakatteen saneeraus kattolaattakatoksi

Vanhan bitumikattolaatalla tehdyn katon saneeraus voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:

 1. Uudet kattolaatat asennetaan suoraan vanhojen päälle. Nopea ja edullinen vaihtoehto.
 2. Vanhat kattolaatat puretaan ja laudoituksen päälle asennetaan uusi aluskermi ja uudet kattolaatat. Perusteellinen vaihtoehto, jolloin aluslaudoitus on tarvittaessa helppo uusia kokonaan tai korjata osittain.

Eri alusmateriaalien paksuudet selviävät taulukosta 1.

Kattolaattakaton asennuksen vaiheet

Yleistä

Katepal-kumibitumikattolaatat sopivat sekä uudisrakentamiseen että vanhojen kattojen korjaukseen katoilla, joiden kaltevuus on vähintään 1:5 (n. 12°). Kaltevuus 1:5 tarkoittaa, että katon lape laskee 5 metrin matkalla yhden metrin. Mitä jyrkempi katto on, sitä paremmin kattolaatan ulkonäkö tulee edukseen. Kattolaattojen asennus sopii erittäin hyvin myös omatoimisille rakentajille. Etenkin monimuotoiset katot on helpointa kattaa bitumikattolaatoilla. Taipuisana materiaalina sen käsittely on helppoa, eivätkä mitkään yksityiskohdat, kuten taitteet, läpiviennit, liitokset, saumat, yms., tuota ongelmia. Yksityiskohtien tiivistys onnistuu luotettavasti Tiivistysliima K-36:lla.

Aluskermit ja niiden asennus

Bitumikattolaattojen alla käytetään aina aluskermiä (SuperBase Grip Green tai XtraBase).

Mikäli kattolaattojen asennusta ei tehdä välittömästi aluskermin asennuksen jälkeen (esim. piippujen, hormien ja muiden läpivientien teko viivästyttää, katto on monimuotoinen tai katto jää talvehtimaan aluskermin varassa), suosittelemme ehdottomasti SuperBase Grip Greenin käyttöä.

Aluskermit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan aluslaudoituksen päälle (kuvat 1 a ja 1 b). Kermi rullataan auki, kohdistetaan oikealle paikalleen katolle suoraan linjaan, kiristetään ja naulataan seuraavan kermin alle jäävästä reunastaan (myös piiloon jäävät päädyt) huopanauloilla alustaan kiinni.

Jyrkillä katoilla pystyasennus on helpompaa ja mahdollisten poimujen syntyminen on vähäisempää. Poimuuntumisen välttämiseksi on kermin oltava ehdottomasti suorassa ja riittävän kireällä. Kylmällä asennettaessa kiristämiseen on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Jokaisessa rullakääreessä on varsinainen asennusohje.

Aluskermin asennus aloitetaan asentamalla sisätaitteiden pohjalle taitteen, eli jiirin, suuntainen aluskermi (kuva 2). Aluskermi asennetaan suoraan laudoituksen päälle vaaka- tai pystysuoraan, ja räystäillä tippapellit vasta aluskermin päälle (kuva 2).

Mikäli päätyräystäillä käytetään korotettua räystäsrakennetta, on korotusrimat asennettava ennen aluskermin asentamista ja aluskermi kiertää räystään yli tippanokaksi (kuvat 3 a ja 3 b). Harjalla ensimmäisen lappeen aluskermit leikataan harjalta poikki ja yläreuna naulataan. Toisen lappeen aluskermi viedään 150 mm harjan yli ja se liimataan K-36:lla ensimmäisen lappeen aluskermin päälle (kuva 4). Ylösnostoissa aluskermi nostetaan vähintään 50 mm kattopinnasta ylös ja tarvittaessa naulataan ja/tai liimataan ylösnoston osalta (kuva 5).

Tippapellit

 • Tippapellit asennetaan aluskermin päälle aina alaräystäille ja yleensä myös päätyräystäille (mikäli päätyräystästä ei tehdä korotettuna). Tippapellit kiinnitetään aluslaudoitukseen aluskermin läpi huopanauloilla tai litteä- ja leveäkantaisilla ruuveilla n. 10 cm:n välein ns. siksak-kuvioon.
 • Mikäli ei haluta naulan kärkien näkyvän räystään alapinnassa, käytetään riittävän lyhyitä sekä iso- ja litteäkantaisia ruuveja (KFR-ruuvi).
 • Päätyräystäillä tippapelti suositellaan taivutettavaksi 90° kulmaan, jolloin sen etureuna on kohtisuoraan maahan päin.
 • Tippapeltien jatkokset limitetään 50 mm ja alimmaiseksi jäävän pellin päästä leikataan peltisaksilla vastapokkaus ja alakulmasta viisto pala pois. Limityskohdasta lyödään kaksi naulaa (tai ruuvataan kaksi ruuvia) molempien peltien läpi.

Sisätaitteet

 • Aluskermin ja tippapeltien asennuksen jälkeen sisätaitteisiin, eli jiireihin, asennetaan sisätaitekermi (Pintari), jiirin suuntaisesti aluskermin päälle.
 • Jiirin pohjalla on erityisesti huolehdittava siitä, että kermi asettuu taitteessa tiiviisti alustaa vasten, jotta siihen ei synny vetorasituksia lumi-/jääkerrosten alla tai kun katolla liikutaan.
 • Sisätaitekermin reunat liimataan aluskermiin Tiivistysliima K-36:lla, ja työnaikainen liukuminen estetään naulauksella.
 • Alaräystäällä sisätaitekermi liimataan tippapeltiin.
 • Myös mahdolliset jatkokset liimataan Tiivistysliima K-36:lla.
 • Lappeelle päättyvien jiirien yhtymäkohdassa sisätaitekermit limitetään ristiin ja päät liimataan siten, että vesi ei pääse niiden väliin.
 • Katon harjalle päättyvissä jiireissä sisätaitekermit leikataan harjalta poikki ja yläpäät naulataan. Tällöin naulaukset jäävät harjalevyjen alle.

Alaräystäät

 • Alaräystäällä tippapeltien päälle asennetaan räystäslevyt. Liimapinnan suojamuovi poistetaan ja räystäslevy painetaan peltiin kiinni siten, että tippapeltiä jää näkyviin n. 10 mm.
 • Räystäslaatat asennetaan peräkkäin puskusaumaan tiiviisti ilman rakoja.
 • Mikäli alaräystäslinja ei ole suora ja yhtenäinen (erkkerit, pienet kuistit poikkiharjalla jne.), pitää poikittaisharjan tai muun rakenteen eri puolella olevien räystäslevyjen saumojen väli olla yhdellä metrillä jaollinen (kyseisen kohdan yli mitattuna). Tämä mahdollistaa laattakuvion kohdistumisen poikittaisharjan yläpuolella oikein. Mittaus joudutaan yleensä suorittamaan kuvan mukaisesti poikittaisharjan yli piirrettävillä suorakulmaisilla mittalinjoilla.

Kattolaattojen asennus

Asennettaessa sekoita laattoja 4–5:stä sattumanvaraisesti valitusta paketista mahdollisten värierojen tasaamiseksi. Älä asenna samalle kattolappeelle eri valmistuserää olevia laattoja. Jos tätä ei voi välttää, mahdollisia pakettien keskinäisiä sävyeroja tulee tarkkailla koko asennuksen ajan.

 • Kattolaattojen asennus aloitetaan lappeen keskeltä siten, että laattojen kärjillä peitetään räystäslevyjen päätysaumat ja taitekohdat. Ensimmäisen rivin laattojen alareuna kohdistetaan 10–20 mm räystäslevyn alareunan yläpuolelle, jolloin katon räystäslinja on siistin ja suoran näköinen sitä maasta alaviistosta katseltaessa.
 • Kattolaatat kiinnitetään huopanauloilla (4 kpl/kattolaatta = 28 kpl/m2) alla olevan kuvan mukaisista kiinnityskohdista. Kiinnityksessä voidaan käyttää käsin tai paineilmanaulaimella naulattavia huopanauloja. Naulojen tulee ulottua aluslaudoituksen läpi.
 • Mikäli naulojen kärkien ei haluta näkyvän tai niistä voi olla haittaa (leikkimökki, käyttöullakko, tms. ), voidaan kattolaatat kiinnittää sopivan mittaisilla litteä- ja isokantaisilla ruuveilla (ohutlevy- tai KFR-ruuvi).
 • Laatat liimautuvat toisiinsa, mutta alustaan ne kiinnitetään nauloilla. Sisätaitteissa (sisätaitekermiin), päätyräystäillä (tippapelteihin tai korotetussa räystäässä aluskermiin) ja läpivientien kohdilla (tiivistyslaippaan) pitää laatat liimata huolellisesti alustaan käyttäen Tiivistysliima K-36:lla.

Sisätaitteet ja päätyräystäät

 • Sisätaitteissa laattojen päät leikataan jiirin suuntaisesti siten, että laatat tulevat vähintään 150 mm sisätaitekermin päälle.
 • Jiirin pohjalle jätetään 100–400 mm leveä alue sisätaitekermiä näkyviin. Laattojen päät liimataan sisätaitekermiin huolellisesti, jotta padottuva vesi ei pääse kattolaattojen alle.
 • Sisätaitekermin päällä ei laattoja naulata. Laatat liimataan sisätaitekermiin Tiivistysliima K-36:lla, vähintään 100 mm leveydeltä, jiirin suuntaisesti, leikatusta reunastaan.
 • Päätyräystäillä laatat leikataan poikki räystäslinjan mukaan ja laattojen päät liimataan tippapeltiin.
 • Korotettua päätyräystästä käytettäessä laattojen päät liimataan korokepuun kohdalta aluskermiin ja päälle asennetaan päätyräystäspelti.

Läpivientien tiivistys

 • Pyöreissä läpivienneissä (viemärin tuuletusputket yms.) käytetään EPDM-kumisia tiivistyslaippoja.
 • Laippa pujotetaan putken ympärille, liimataan aluskermin päälle ja naulataan tai ruuvataan liukumisen estämiseksi 4–5 kiinnikkeellä alustaan kiinni.
 • Kattolaatat leikataan kattopinnasta nousevan kumitiivisteen mukaisesti ja liimataan alle jäävään laippaan huolellisesti.
 • Mahdollinen kolo/ura laattojen ja tiivistysosan välissä täytetään Tiivistysliima K-36:lla.
 • Muun tyyppisiä tiivisteitä käytettäessä noudatetaan samaa periaatetta huomioiden tiivisteen valmistajan ohjeet.

Ylösnostot

 • Ylösnoston korkeus kattopinnasta on vähintään 300 mm.
 • Lappeen sivulla olevan seinän ja katon liittymäkohdassa käytetään holkkarimaa.
 • Aluskermi ja laatat nostetaan holkkariman yläreunaan tai seinäpinnalle n. 5 cm.
 • Varsinainen ylösnosto tehdään Pintarilla, joka liimataan kauttaaltaan seinään ja kattopinnalle Tiivistysliima K-36:lla ja seinällä yläreunan kiinnitys varmistetaan naulaamalla.
 • Ylösnoston yläreuna suojataan seinälaudoituksella tai pellityksellä.

Piipunjuuret ja hormit

 • Katon ja pystypintojen rajakohtaan asennetaan ensin holkkarimat.
 • Leveän piipun tai hormiryhmän yläpuolelle on kattopinnalle suositeltavaa rakentaa laudoitukseen vastakaato, jotta vesi ei jää seisomaan piippujen taakse (kuva 1).
 • Aluskermi ja kattolaatat nostetaan holkkariman yläreunaan.
 • Varsinainen ylösnosto tehdään Pintarilla kuvan 2 mukaisesti.
 • Ylösnostokappaleet liimataan piippuun ja lappeella kattolaattojen päälle, tiivistäen nurkat huolellisesti.
 • Pintaria tarvitaan piipun ympärysmitta (kattopintaa pitkin mitattuna) + 1,6 m/piippu.

Harja

 • Harjalla ylimmät kattolaatat leikataan harjansuuntaisesti poikki (ei taiteta harjan yli!).
 • Räystäslevystä saadaan 3 kpl harjalevyjä taittamalla ja repäisemällä.
 • Harjakatolla asennus aloitetaan toisesta päästä siten, että ensimmäisen harjalevyn liimareuna asettuu räystään ulkoreunalle kattolaattojen päälle. Harjalevy naulataan liimattomasta reunasta neljällä naulalla aluslaudoitukseen kiinni.
 • Harjalevyt asennetaan harjan yli puoliksi siten, että levyn alapinnan liimareuna asettuu edellisen harjalevyn päälle n. 50 mm peittäen naulaukset. Näin edetään koko harjan mitta.
 • Viimeinen harjalevy kiinnitetään ilman naulausta harjan toiseen päähän käyttäen Tiivistysliima K-36:lla harjalevyn liimattomalla osalla.
 • Aumakatoissa harjalevyjen asennus aloitetaan ulkotaitteista alaräystäältä ja lopuksi asennetaan harjaosuudet. Ulkotaitteiden yhtymäkohdissa taivutetaan viimeiset harjalevyt siten, että niiden alle ei pääse sadevesi ja harjalle asennettavat levyt limittyvät niiden päälle. Käytä asennuksessa Tiivistysliima K-36:a.

Katon erikoisosat

Läpivientitiivisteet

Tehdasvalmisteiset EPDM-kumiset tiivisteet asennetaan aluskermin päälle ja kattolaatat liimataan tiivisteen laipan päälle huolellisesti. Tiivisteen yläreuna tiivistetään läpivientiputkeen kiristämällä metallipanta sellaiseen korkeuteen, että tiiviste ei nosta kattolaattoja putken mahdollisesti liikkuessa. Suosittelemme aina käytettäväksi pyöreitä läpivientiosia.

Alipainetuulettimet

Yleisimmin käytetään muovisia alipainetuulettimia. Tuuletin sijoitetaan yleensä harjalle tai harjan välittömään läheisyyteen. Alipainetuulettimia on saatavana harjamallisia sekä suora- ja vinolaippaisia erilaisille kaltevuuksille. Alipainetuuletin asennetaan aluskermin päälle liimaten ja naulaten. Kattolaattoihin leikataan hieman tuuletusputken läpiviennin juurta suurempi aukko, ja laatat liimataan laipan päälle huolellisesti. Alipainetuulettimen koko (putken halkaisija) valitaan tuuletustarpeen mukaan.

Harjatuuletin

Mikäli harjakaton tuuletusta ei voida toteuttaa asennusohjeen sivulla 5 esitetyin detaljein, voidaan asentaa tehdasvalmisteiset harjatuulettimet, yleensä koko harjan mitalle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat saneerattavat hirsirakennukset, joissa harjan alla harjan suuntainen tuuletus on jäänyt huomioimatta rakennusvaiheessa. Oleellista on varmistaa ilman poistuminen jokaisesta kattotuolivälistä harjan korkeudelta. Vanha bitumikate ja aluslaudoitus poistetaan harjalta noin 100 mm leveydeltä ja harjatuulettimet kiinnitetään asennusohjeen mukaisesti. Vanhan katteen ja tuulettimien väli tiivistetään Tiivistysliima K-36:lla. Tuulettimien yläpintaan asennetaan lopuksi harjalevyt tai itseliimautuva bitumikaista.

Kulkusillat

Kulkusillat tulisi asentaa aina mahdollisimman ylös lappeelle. Metallisten tukijalkojen alle suosittelemme asennettavaksi ensin painekyllästetyt kiinnityspuut. Niiden tulisi olla katolla pystysuorassa, jotta niiden taakse ei jää vesi seisomaan. Kiinnityspuiden ja katteen väli tiivistetään Tiivistysliima K-36:lla.

Lumiesteet

Sirotepintaisilla kumibitumikatteilla ei yleensä tarvitse käyttää lumiesteitä. Jyrkältäkään katolta lumet eivät valu alas kattopintaa pitkin. Mikäli lumiesteet kuitenkin asennetaan, pitää huolehtia siitä, että kiinnityskohdat tiivistetään luotettavasti.

Hirsirunkoisen talon piipunjuuri

Hirsirunkoisessa talossa pitää ottaa huomioon, että rakennuksen rungon painuessa katto painuu muurattuun piippuun nähden alas. Kermejä ei saa kiinnittää piippuun, vaan piipun ympärille on tehtävä kehikko, jota vasten kermit nostetaan. Piipun pellitys kiinnitetään piippuun ja limitetään vähintään 200 mm ylösnoston kanssa, mutta sitä ei saa kiinnittää kattopintaan tai kermeihin. Tällöin kehikko ja ylösnosto voivat painua katon mukana vaurioitumatta ja piipun pellitys suojaa ylösnoston yläreunan ja piipun raon rakennuksen painumisesta huolimatta.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä