Lavojen nosto-ohje

på svenska
In English

• Varmista nostolaitteen kantavuus nostettavalle kuormalle.
• Nostoalueen ympärillä tulee olla tarvittava tila turvalliselle nostolle, työskentely nostoalueen alla on kielletty.
• Nostotyö suoritetaan tasaiselta pinnalta.
• Nostotyössä lava lasketaan tasaiselle pinnalle.
• Varmista käytettävien nostoapuvälineiden (liinat, nostoketjut, nostohaarukat) soveltuvuus nostotyöhön. Kaikki käytettävät nostoapuvälineet tulee olla CE-merkittyjä.
• Nostotyön aikana seuraa lavan liikkeitä, tee tarvittaessa koenosto kuorman turvallisen nostamisen varmistamiseksi.
• Nostotyöstä vastaavan tulee varmistaa, että nostettava lava on ehjä tai uudelleenpakattu lava tukeva ja nostettava tuote on tuettu lavalle siten, että se kestää myös nostamisen aiheuttamaa liikettä.
• Varmista, että nostotyön lopuksi lava on tukevasti paikallaan ja ei pääse liikkumaan. Etenkin jyrkemmillä katepinnoilla lavat tuettava liukumisen ja kaatumisen estämiseksi.

Nostohaarukalla nostaminen

Varmista nostoapuvälineen kunto ja soveltuvuus nostotyöhön. Nostohaarukan jalat sijoitetaan lavan alle siten, että jalat ovat lavan tukipuiden välissä. Lavan kallistuessa alemmat ohjauspuut tukeutuvat nostohaarukan jalkoihin.

Noudata aina nostotyöhön annettuja ohjeita tai viranomaismääräyksiä. Varmista ennen nostotyötä mahdolliset työmaakohtaiset turvallisen nostamisen ohjeet.

Muut nostoapuvälineet

Ohjeet ovat nostoapuvälineittäin valmistajakohtaisia. Nostoapuvälineiden kunto on tarkistettava aina ennen nostotyötä. Tee tarvittaessa koenosto. Vaurioituneet nostoapuvälineet tulee käsitellä käyttökelvottomiksi.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä