DELTA®-VITAXX PLUS

DELTA®-VITAXX PLUS kan brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet og luftet taktekning og utvendig nedløp. Produktet er spesielt egnet for tak med fullstendig isolering fra raft til møne, men kan også brukes på kalde, uventilerte tak med isolasjon i takplanet. Produktet kan monteres både parallelt og vinkelrett på sperrene. Til montering anbefaler vi bruk av sløyfebånd. Sløyfebånd forhindrer vanngjennomtrenging ved spikergjennomføringer.

  • DELTA®-VITAXX PLUS
  • DELTA®-VITAXX PLUS
  • DELTA®-VITAXX PLUS