Delta Vent WB

DELTA-VENT WB vindsperre er en tresjikts duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm.

DELTA-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre.

DELTA-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til
terreng (ikke via trapp eller trapperom).


Egenskaper:
• DELTA®-VENT WB har SINTEF
godkjenning Nr. 2586

• DELTA®-VENT WB finnes i 3 bredder, 1,3 m for vertikal montering og 2,8 og 3 m for horisontal montering.

• Lav Sd verdi sikrer god uttørking av konstruksjon.

• Robust og sterk med 120 g/m2

  • Delta Vent WB