DELTA®-VENT WB

DELTA®-VENT WB vindsperre er en tresjikts duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm. DELTA®-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre. DELTA-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til terreng (ikke via trapp eller trapperom).

Egenskaper:
• DELTA®-VENT WB har SINTEF godkjenning Nr. 2586
• DELTA®-VENT WB finnes i 3 bredder, 1,3 m for vertikal montering og 2,8 og 3 m for horisontal montering.
• Lav Sd verdi sikrer god uttørking av konstruksjon.
• Robust og sterk med 120 g/m²
  • DELTA®-VENT WB