DELTA®-FASSADE PLUS

DELTA®-FASSADE PLUS består av en svært dråpebestandig polyesterstamme med et vanntett spesialbelegg. Dette gir den optimale løsningen for vindtette fasader i trerammekonstruksjoner og rehabiliteringsprosjekter. Den lave Sd-verdien på ca 0,02 m slipper ut dampen i konstruksjonen og isolasjonen blir tørr og effektiv.

DELTA®-FASSADE PLUS er egnet for alle utvendige konstruksjoner med åpne spalter på opptil 20 mm bredde som ikke dekker mer enn 20 % av overflaten. Rull ut membranen enten horisontalt eller vertikalt med glatt/sorte siden vendt utover, stram og fest. Overlapp mellom lengder skal være ca. 10 cm bred. Vårt permanent elastiske klebemiddel, DELTA® THAN, er ideelt for vindtette overlapper. I trerammekonstruksjoner sikrer DELTA®-FASSADE PLUS et svært komfortabelt inneklima på grunn av sine gode fysiske egenskaper. I rehabiliteringsprosjekter er DELTA®-FASSADE PLUS den optimale løsningen for å skape en vindtett konstruksjon.
  • DELTA®-FASSADE PLUS