Katepal Green -produkt gruppen

Ratkaisut

Produktgruppen Katepal Green är en lösning som minskar byggnadens koldioxidutsläpp.

I tillverkningen av produkterna har användandet av bitumen reducerats till förmån för förnybar tallolja, som är en biprodukt inom massaindustrin samt att återvunnen plast från PET-flaskor används i vårt stommaterial vilket gör att produktens koldioxidavtryck är betydligt mindre än för en konventionell jämförbar produkt. Produktionen är också optimerad med grön el.

Koldioxidavtrycket för ett vanligt bitumentak är också konkurrenskraftigt jämfört med många andra material men med produkterna Katepal Green blir det ännu lägre.

Vid beräkning av en byggnads koldioxidavtryck, är utsläppen från varje byggnadsdel av betydelse. De utvalda biooch returråvarorna är av högsta kvalitet och produkternas hållbarhet och garantier motsvarar traditionella bitumenprodukter.

Genom att välja en mer miljövänlig produkt behöver du inte ge avkall på kvalitet eller installationsbarhet. Produkterna har från början testats på verkliga platser och feedback har erhållits direkt från fältet.

KOLDIOXIDAVTRYCKET I BYGGMATERIAL

Byggmaterialets andel av kolutsläppen från en byggnad under dess livslängd är betydande. Huvuddelen av utsläppen
orsakas av byggmaterial och -produkter i tillverkningsfasen och påverkas av bland annat förbrukad energi och råvaror. Mängden kolutsläpp från produktens råvaror påverkas särskilt av att råvaror med fossilt ursprung ersätts med återvunna och förnybara råvaror.

BERÄKNING AV KOLUTSLÄPP

Det finns olika beräkningsmetoder och standarder för beräkning av kolutsläpp. För att värdena på kolutsläppet som beräknas för våra produkter ska vara så sanningsenliga och jämförbara som möjligt, gör vi inte beräkningarna av utsläpp på egen hand. Alla beräkningar verifieras av en utomstående part.

Under 2022 kommer Katepal att producera produktspecifika EPD:er för användning av kontstruktörer och byggaktörer. Då kommer även fördelen med produkterna Katepal Green också bäst fram.