Maakellari

2.12.2020 | Ratkaisut

Nykyaikainen maakellari rakennetaan joko
1) betonista, paikalla valaen tai elementeistä koottuna tai
2) harkoista muuraten.

Ota nämä asiat vedeneristyksessä huomioon

Lattiarakenteen tulee olla selvästi pohjaveden pintaa ylempänä. Lattiapinnan alapuolelle, perustusten ulkopuolelle, tulee järjestää riittävän hyvä salaojitus huomioiden sadevedet, sulamisvedet sekä mahdollisesti ympäröivästä maastosta tulevat muut valumavedet.

Seinä- ja kattorakenteiden tulee olla rakenteeltaan sellaiset, että niihin saa vedeneristeet asennettua vesitiiviisti. Katon tulee olla niin kalteva, ettei vedeneristeen päälle jää paikkoja, joissa vesi seisoo. Vedeneristeen päälle on suositeltavaa asentaa rakennekerros, jossa vesi pääsee mahdollisimman
vapaasti valumaan salaojitukseen aiheuttamatta vedenpainetta rakenteisiin. Tällöin rakenteisiin ei jää vettä, joka jäätyessään aiheuttaisi mekaanisia rasituksia vedeneristykselle.

Tartunnan parantamiseksi eristettävät pinnat käsitellään Katepal K-80 -bitumiliuoksella (BIL 20/85). Katossa suositeltava vedeneristys on 2-kerros kumibitumikermiyhdistelmä, jossa molemmat kermit täyttävät tuoteluokan TL2 vaatimukset. Aluskerminä on hitsattava K-MS 170/4000 tai sokkeli- ja radonkermi ja pintakerminä hitsattava K-PS 170/5000.

Seinässä riittää yleensä yksinkertainen vedeneristys, hitsattava kumibitumikermi K-MS 170/4000. Mahdollisesta pinnan epätasaisuudesta johtuen kermi on kiinnitettävä erityisen huolellisesti. Kermin yläreuna on ankkuroitava mekaanisesti ylempää tulevan limitettävän kermin alta.

Salaojituksena vedeneristeiden päällä on hyvä käyttää nystyräpintaista Katepal-Sokkelilevyä joka asennetaan niin, että katolta tuleva levy limitetään 10-15 cm seinällä olevan levyn yläreunan yli. Seinällä olevan levyn alareuna viedään lattiapinnan alapuolelle siten, että valuvat vedet pääsevät mahdollisimman esteettömästi valumaan salaojitukseen.

Hyvin eristetyssä maakellarissa pitää kiinnittää erityistä huomiota myös ilmanvaihdon oikein järjestämiseen.

Tutustu tuotteisiin:

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä