Kattolaattakaton vaatimukset

Ratkaisut

Katon alusrakenne

Bitumikattolaattojen alustana on yleensä umpilaudoitus tai vaihtoehtoisesti havuvanerista tehty alusta, jonka pitää olla riittävän tukeva, notkumaton, sileä ja kuiva.

Laudoitus suositellaan tehtäväksi pontatusta laudasta (leveys n. 95 mm). Raakalautaa (leveys n. 100 mm) käytettäessä tulee lautojen olla vahvempia, täyssärmäisiä, vähäoksaisia ja muutenkin tasalaatuisia, jotta vierekkäiset laudat eivät notku eri tavalla.

Lautojen jatkokset tulee sijoittaa kattotuolien kohdille tai ne on muuten tuettava erikseen. Päätypontattua lautaa käytettäessä pitää samassa kattotuolivälissä jatkosten väliin jäädä vähintään 3 ehjää lautaa.

Lautojen kosteuden- ja lämmönvaihtelun aiheuttama laajeneminen huomioidaan jättämällä niiden väliin riittävä rako. Pontattua havuvaneria käytettäessä huomioidaan levyvalmistajan ohjeet levyn paksuuden ja levyn kiinnityksen suhteen

Tuuletus

Puurakenteisen katon tuuletus on erittäin tärkeää katon toimivuuden ja kestävyyden kannalta. Rakenteessa pitää olla vähintään 100 mm tuuletusväli aluslaudoituksen alla. Tuuletusilman poistoaukkojen pitää olla mahdollisimman ylhäällä (harjalla tai päätykolmioissa), tarvittaessa käytetään alipainetuulettimia. Alaräystäillä tulee olla riittävät korvausilma-aukot. Kaikki tuuletusaukot, -raot, -ritilät ja -venttiilit tulee tarvittaessa varustaa verkoilla lintujen, oravien yms. pääsyn estämiseksi tuuletustilaan. Tuuletuksen tarve korostuu, mikäli yläpohjarakenteen höyryn-/ilmansulussa on epäjatkuvuuskohtia tai reikiä.

Tuuletuksen korjaus

Jos tuuletusväli muodostuu kattotuolien (kattovasojen) väliin jäävistä ”kanavista” alaräystäältä harjalle, pitää harjan alla olla harjansuuntainen yhtenäinen kanava, jota pitkin kaikista katto- ja tuoliväleistä ilma pääsee poistumaan. Tarvittaessa harjaa on korotettava, mikäli harjan suuntainen tuuletus ei muuten toimi.

Aluskermit ja niiden asennus

Bitumikattolaattojen alla käytetään aina aluskermiä (SuperBase tai XtraBase).

Mikäli kattolaattojen asennusta ei tehdä välittömästi aluskermin asennuksen jälkeen (esim. piippujen, hormien ja muiden läpivientien teko viivästyttää, katto on monimuotoinen tai katto jää talvehtimaan aluskermin varassa), suosittelemme ehdottomasti SuperBasen käyttöä.

Aluskermit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan aluslaudoituksen päälle (kuva 1 a ja 1 b). Kermi rullataan auki, kohdistetaan oikealle paikalleen katolle suoraan linjaan, kiristetään ja naulataan seuraavan kermin alle jäävästä reunastaan (myös piiloon jäävät päädyt) huopanauloilla alustaan kiinni.

 • Jyrkillä katoilla pystyasennus on helpompaa ja mahdollisten poimujen syntyminen on vähäisempää. Poimuuntumisen välttämiseksi on kermin oltava ehdottomasti suorassa ja riittävän kireällä. Kylmällä asennettaessa kiristämiseen on erityisesti kiinnitettävä huomiota.
 • Jokaisessa rullakääreessä on varsinainen asennusohje.
 • Aluskermin asennus aloitetaan asentamalla sisätaitteiden pohjalle taitteen eli jiirin suuntainen aluskermi (kuva 2).
 • Aluskermi asennetaan suoraan laudoituksen päälle, vaaka- tai pystysuoraan ja räystäillä tippapellit vasta aluskermin päälle (kuva 2).
 • Mikäli päätyräystäillä käytetään korotettua räystäsrakennetta, on korotusrimat asennettava ennen aluskermin asentamista ja aluskermi kiertää räystään yli tippanokaksi (kuva 3 a ja 3 b).
 • Harjalla ensimmäisen lappeen aluskermit leikataan harjalta poikki ja yläreuna naulataan.
 • Toisen lappeen aluskermi viedään 150 mm harjan yli ja se liimataan K-36:lla ensimmäisen lappeen aluskermin päälle (kuva 4).
 • Ylösnostoissa aluskermi nostetaan vähintään 50 mm kattopinnasta ylös ja tarvittaessa
  naulataan ja/tai liimataan ylösnoston osalta (kuva 5).

Tippapellit

 • Tippapellit asennetaan aluskermin päälle, alaräystäille aina ja yleensä myös päätyräystäille (mikäli päätyräystästä ei tehdä korotettuna).
 • Tippapellit kiinnitetään aluslaudoitukseen aluskermin läpi huopanauloilla tai litteä- ja leveäkantaisilla ruuveilla n. 10 cm:n välein ns. siksak-kuvioon.
 • Mikäli ei haluta naulan kärkien näkyvän räystään alapinnassa, käytetään riittävän lyhyitä sekä iso- ja litteäkantaisia ruuveja (KFR-ruuvi).
 • Päätyräystäillä tippapelti suositellaan taivutettavaksi 90° kulmaan, jolloin sen etureuna on kohtisuoraan maahan päin.
 • Tippapeltien jatkokset limitetään 50 mm ja alimmaiseksi jäävän pellin päästä leikataan peltisaksilla vastapokkaus ja alakulmasta viisto pala pois. Limityskohdasta lyödään kaksi naulaa (tai ruuvataan kaksi ruuvia) molempien peltien läpi.

Katon erikoisosat

Läpivientitiivisteet
Tehdasvalmisteiset EPDM-kumiset tiivisteet asennetaan aluskermin päälle ja kattolaatat liimataan tiivisteen laipan päälle huolellisesti. Tiivisteen yläreuna tiivistetään läpivientiputkeen kiristämällä metallipanta sellaiseen korkeuteen, että tiiviste ei nosta kattolaattoja putken mahdollisesti liikkuessa. Suosittelemme aina käytettäväksi pyöreitä läpivientiosia.

Alipainetuulettimet
Mikäli katon tuuletustilasta ei saada poistoilma-aukkoja riittävän lähelle harjaa päätykolmioihintai harjan pituus on suurempi kuin 15 m, on harjalle syytä asentaa alipainetuulettimet. Tällainen tilanne syntyy lähes aina rivitaloissa, joissa myös palokatkot estävät harjan suuntaisentuuletuksen. Usein myös omakotitaloissa (aumakatollisissa aina) harjalle pitää järjestää poistotuuletus alipainetuulettimilla tai vastaavilla rakenteilla.

Yleisimmin käytetään muovisia alipainetuulettimia. Tuuletin sijoitetaan yleensä harjalle tai harjan välittömään läheisyyteen. Alipainetuulettimia on saatavana harjamallisia sekä suora- ja vinolaippaisia erilaisille kaltevuuksille. Alipainetuuletin asennetaan aluskermin päälle liimaten ja naulaten. Kattolaattoihin leikataan hieman tuuletusputken läpiviennin juurta suurempi aukko ja laatat liimataan laipan päälle huolellisesti. Alipainetuulettimen koko (putken halkaisija) valitaan tuuletustarpeen mukaan.

Harjatuuletin
Mikäli harjakaton tuuletusta ei voida toteuttaa yllä esitetyin detaljein (kts. tuuletuksen korjaus), voidaan asentaa tehdasvalmisteiset harjatuulettimet, yleensä koko harjan mitalle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat saneerattavat hirsirakennukset, joissa harjan alla harjan suuntainen tuuletus on jäänyt huomioimatta rakennusvaiheessa. Oleellista on varmistaa ilman poistuminen jokaisesta kattotuolivälistä harjan korkeudelta. Vanha bitumikate ja aluslaudoitus poistetaan harjalta noin 100 mm leveydeltä ja harjatuulettimet kiinnitetään asennusohjeen mukaisesti. Vanhan katteen ja tuulettimien väli tiivistetään Tiivistysliimalla K-36. Tuulettimien yläpintaan asennetaan lopuksi harjalevyt tai itseliimautuva bitumikaista.

Kulkusillat
Kulkusillat tulisi asentaa aina mahdollisimman ylös lappeelle. Metallisten tukijalkojen alle suosittelemme asennettavaksi ensin painekyllästetyt kiinnityspuut. Niiden tulisi olla katolla pystysuorassa, jotta niiden taakse ei jää vesi seisomaan. Kiinnityspuiden ja katteen väli tiivistetään Tiivistysliimalla K-36.

Lumiesteet
Sirotepintaisilla kumibitumikatteilla ei yleensä tarvitse käyttää lumiesteitä. Jyrkältäkään katolta lumet eivät valu alas kattopintaa pitkin. Mikäli lumiesteet kuitenkin asennetaan, pitää huolehtia siitä, että kiinnityskohdat tiivistetään luotettavasti.

Hirsirunkoisen talon piipunjuuri

Hirsirunkoisessa talossa pitää ottaa huomioon, että rakennuksen rungon painuessa katto painuu muurattuun piippuun nähden alas. Kermejä ei saa kiinnittää piippuun, vaan piipun ympärille on tehtävä kehikko, jota vasten kermit nostetaan. Piipun pellitys kiinnitetään piippuun ja limitetään vähintään 200 mm ylösnoston kanssa, mutta sitä ei saa kiinnittää kattopintaan tai kermeihin. Tällöin kehikko ja ylösnosto voi painua katon mukana vaurioitumatta ja piipun pellitys suojaa ylösnoston yläreunan ja piipun raon rakennuksen painumisesta huolimatta

Kattolaattakaton saneeraus

Vanhan bitumikattolaatalla tehdyn katon saneeraus voidaan
toteuttaa kahdella eri tavalla:

1. Uudet kattolaatat asennetaan suoraan vanhojen päälle. Nopea ja edullinen vaihtoehto.
2. Vanhat kattolaatat puretaan ja laudoituksen päälle asennetaan uusi aluskermi ja uudet kattolaatat. Perusteellinen vaihtoehto, jolloin aluslaudoitus on tarvittaessa helppo uusia kokonaan tai korjata osittain.

Uuden kattolaatan asennus vanhan laatan päälle, limitysohje
Vanhojen Jazzy-, Katrilli- tai Classic KL -mallisten bitumikattolaattojen päälle voidaan suoraan asentaa uusi samanmallinen kattolaatta seuraavin edellytyksin:

 • Vanhan katteen alla aluslaudoitus on kunnossa ja yläpohjan tuuletus toimii kunnolla.
 • Kattolaatan etenemä/laattakerros on uudessa ja vanhassa laatassa lähes sama (maksimi poikkeama 10 mm).
 • Loivemmilla katoilla kuin 1:3 ja ilman aluskermiä Katepal Oy ei takaa katteen vedenpitävyyttä.
 • Uusien laattojen kiinnityksessä käytetään huopanauloja, jotka ylettyvät aluslaudoituksen läpi. Naulojen pituus yleensä vähintään 35 mm.
 • Noudatetaan alla olevaa limitysohjetta, jolloin laattojen ”porrastus” ja kiinnityskohdat limittyvät oikein. Uusien laattojen naulaus ei saa osua vanhan laattakuvion koloihin.
 • Poista harjalta ja aumakaton ulkotaitteista harjalevyt ennen uuden katteen asennusta.

HUOMIOITHAN:

 • Vanhan kattolaatan kärjen ja uuden kattolaatan takareunan väliin jätetään 5 – 10 mm rako. Uusien kattolaattojen välinen pystysauma asetetaan vanhan kattolaatan kärjen keskelle.
 • Naulojen pituus valitaan sellaiseksi, että naulojen kärki ylettyy aluslaudoituksen läpi (yleensä 35 mm huopanaula).
Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä