Katteen valintaopas

9.2.2021 | Katepal ja tuotteet

Mikä katto meille sopii?

Katto on osa julkisivua ja talon ilmeeseen vaikuttava tekijä. Siksi ei olekaan yhdentekevää, minkä katemateriaalin valitsee. Paitsi omat mieltymykset, myös kaavoitus vaikuttaa katteen valintaan. Suunnitteluvaiheessa vesikatetta mietittäessä on huomioitava monta asiaa, ja yksin ulkonäköasiat eivät rajaa vaihtoehtoisten katemateriaalien valikoimaa. Kaavoitus asettaa rajoituksia katon vesikatemateriaaliin, ulkomuotoon ja kaltevuuteen. Myös katon jyrkkyys rajaa vaihtoehtoja.

Kattokulma

Katon jyrkkyys ilmoitetaan usein suhdelukuna, joka kuvaa katon poikkisuuntaista etenemää suhteessa pystysuuntaiseen etenemään. Esimerkiksi 1:5 kattokaltevuus tarkoittaa, että 5 metrin vaakasuuntaisella matkalla edetään 1 metri ylöspäin.

Loivat katot

Katon kaltevuuden pitää olla vähintään 1:80, jotta vesikatto on riittävän kalteva vesien johtamiseen pois. Loivat 1:80 kattokaltevuuden katot ovat kansankielisesti tasakattoja. Loivilla katoilla käytettävien vesikatteiden ja niihin liittyvien yksityiskohtien pitää kestää vedenpainetta. Vedeneristyskermit valitaan kaltevuuden mukaan. Vaatimukset ovat sitä korkeammat mitä loivempi katto on.

Jyrkät katot

Jyrkillä katoilla kattokaltevuus on 1:10 tai jyrkempi. Jyrkkien kattojen vesikatteiden saumoille ja muille liitoskohdille ei enää aiheudu samanlaisia rasitustilanteita kuin loivilla katoilla. Tämän vuoksi jyrkkien kattojen tuotteiksi soveltuvat myös itseliimatuvat tuotteet kuten kattolaatat (kattokaltevuus vähintään 1:5), kolmirimakatto (kattokaltevuus vähintään 1:3) ja tiivissaumakatteet.

Bitumikatot katon kaltevuuden mukaan

Vesikatemateriaaleille on ilmoitettu aina minimikaltevuus. Minimikaltevuus ilmoitetaan kattokaltevuuden suhdelukuna. Tuotetta ei saa asentaa ilmoitettua kaltevuutta loivemmille katoille, mutta loivien kattojen tuotteet soveltuvat tottakai hyvin jyrkemmille katoille. Voit siis huoletta asentaa TopTite-tiivissaumakatetta myös jyrkälle harjakatollesi.

Jos katon kaltevuus on vähintään 1:5, voidaan käyttää kattolaattaa aluskermin kanssa. Usein ajatellaan, että jyrkiltä katoilta lumi ja jää pääsevät kulkeutumaan alas, jolloin pärjättäisiin ilman aluskermiä. Katolle saattaa kuitenkin tulla padotustilanne, jossa lumi ja jää estävät sulavan veden vapaan virtaamisen räystäälle. Myös rankkasade ja kova tuuli voivat aiheuttaa vedenpainetta kattolaattojen saumoihin. Oikein asennettu aluskermi varmistaa katon vedenpitävyyden näissä tilanteissa sekä antaa lisävarmuuden vesikatteen toimivuudelle monimuotoisilla katoilla. Katepalin bitumilaattakatteiden 15 vuoden (Mansion-kaksikerroslaatan osalta 25 vuoden) takuun edellytyksenä on aluskermin oikea käyttö ohjeiden mukaisesti.

Kun katon kaltevuus on vähintään 1:10, voidaan käyttää TopTite 6° -tiivissaumakatetta. TopTite 3° Green -tiivissaumakate sopii katoille, joiden kaltevuus on vähintään 1:20. Tuotetta käytetään jyrkemmilläkin katoilla, joilla on kova säärasitus. TopTite 3° Green ja TopTite 6° on kehitetty omatoimisen rakentajan käyttöön. Itseliimautuvina tuotteina ne eivät vaadi erikoistyövälineitä eikä -laitteita. Kermien pitkittäissaumoissa on valmiina itseliimautuvat reunat ja jatkossaumat liimataan Tiivistysliimalla K-36:lla. Kermit kiinnitetään alustaan huopanauloilla piiloon jäävistä reunoistaan. Kolmiorimakatetta käytetään katon kaltevuuden ollessa 1:3 tai enemmän. Pintari sopii kolmiorimakatteen tekoon sekä uusille että vanhoille katoille. Pintari-kaistat asennetaan kolmiorimojen päälle. Katteen asentamisessa ei tarvita mitään erikoistyövälineitä eikä -laitteita. Kermit kiinnitetään alustaan huopanauloilla ja saumat liimataan Tiivistysliimalla K-36. Tuloksena on tiivis ja yhtenäinen kate.

Perinteisen kolmiorimakatteen kanssa ei käytetä aluskermiä, kuten ei TopTite-tiivissaumakatteillakaan, paitsi sisätaitteessa. Tätä loivemmilla katoilla vaaditaan tulityönä asennettavia ammattituotteita. Tupla yksikermikatetta voidaan käyttää kaltevuuteen 1:40 asti. Katoilla, joiden kaltevuus on vähintään 1:40 voidaan käyttää joko Tupla yksikermikatetta tai kaksikermikatetta, jonka aluskermi on luokkaa TL3 ja pintakermi luokkaa TL2. Kaikkein loivimmilla katoilla, joiden kaltevuus on 1:80, käytetään kaksikermikatetta, jonka aluskermi ja pintakermi ovat molemmat luokkaa TL2

Valintataulukko minimikaltevuuden mukaan: 

 1:3 1:5 1:10 1:20 1:40 1:80 Lisätiedot 
Pintari-kolmiorimakate       
Kattolaatat      
TopTite 6° -tiivissaumakate     
TopTite 3° Green -tiivissaumakate    
Ammattituotteet VE40  Tupla yksikermikate tai kaksikermikate TL2 + TL3 
Ammattituotteet VE80 kaksikermikate TL2 + TL2 
Parvekekermit kaksikermikate TL2 + TL2 (alus- ja pintakermi) 

Kattolaatat

Nykyaikaiset bitumikattolaatat ja bitumikermit ovat osoittaneet kestävyytensä niin trooppisen kuumissa kuin hyytävän kylmissäkin sääolosuhteissa. Siksi esimerkiksi USA:ssa yli 8 0% talojen katoista on bitumilaattakattoja.

Kestävyys ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi bitumikattolaatta on modernin rakentajan tyylikäs ja viisas valinta. Kokonaisuus ratkaisee – kestävyyden lisäksi myös uusien kattolaattojen näyttävyys, asentamisen helppous, järkevät kustannukset sekä vaivattomuus vaikuttavat päätöksentekoon.

Katepal-kattolaatoissa yhdistyvät kiven kestävyys sekä bitumin tiiviys ja erinomaiset jousto-ominaisuudet. Kaikki saumakohdat peittyvät limityksen ansiosta, joten katto on vedenpitävä myös naulaus- ja saumakohdista. Kestävyyttä on myös se, että laatan pinta ei kuoriudu eikä ruostu.

Karhean kivisirotepinnan päälle kertynyt lumi ja jää pysyvät talvisin katolla eivätkä putoa kulkuväylille tai istutusten päälle. Sateen sattuessa ja kovallakin tuulella kattolaatta on miellyttävän hiljainen.

Tuliko mieleesi kysymyksiä? Ota yhteyttä tekniseen tukeemme, joka palvelee sinua maksutta.
Katepalin tekninen tuki auttaa tuotteisiin, tuotevalintoihin ja asentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä