Katon huolto-ohjeet

14.12.2020 | Katepal ja tuotteet

Bitumikattolaattakate on helppohoitoinen ja kestävä. Sitä ei tarvitse maalata tai muutenkaan pinnoittaa, vaan riittävä huoltotoimenpide on yleensä säännöllinen tarkastus ja puhdistus. 

Jyrkkien bitumikattojen hoito-ohjeet 

 • Tarkasta katto säännöllisesti, vähintään 2 kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). 
 • Poista katolta roskat (puiden lehdet, sammal yms.) kevyesti harjaamalla, vaurioittamatta kattopintaa. Katolle mahdollisesti pudonneet oksat yms. poistetaan käsin. 
 • Tarvittaessa käytä sammaleen poistoon ko. tarkoitukseen soveltuvia kemikaaleja. 
 • Varmista, että vesi pääsee esteettömästi poistumaan katolta. Puhdista sadevesikourut tarvittaessa. 
 • Poista lunta katolta vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Silloinkin jätä lunta 10–20 cm jäljelle. Kattopintaa ei saa vaurioittaa lapiolla tai muilla työkaluilla. 
 • Jäätä ei saa poistaa mekaanisesti esim. hakkaamalla. 
 • Katolla työskenneltäessä sen pinta on suojattava. 
 • Kun havaitset katossa korjaamisen tarvetta, tee korjaukset heti suurempien vaurioiden välttämiseksi. 
 • Tiivistä tarvittaessa saumat ja läpiviennit Tiivistysliimalla K-36
 • Vältä turhaa kulkemista katolla. 
 • Tarvittaessa kysy neuvoa Katepalin teknisestä neuvonnasta

Loivien bitumikattojen hoito-ohjeet 

Yleistä 

Vesikatto on yksi rakennuksen tärkeimmistä osista – ehkäpä perustusten ohella tärkein. Sitä ei pidä jättää oman onnensa nojaan, vaan suorittaa säännöllinen tarkastus ja tehdä tarvittavat hoitotoimenpiteet ajallaan. Näin varmistetaan katon toimivuus ja pitkäikäisyys. Tarkasta katto kaksi kertaa vuodessa, mutta vältä turhaa liikkumista katolla, varsinkin kuumalla ilmalla. 
 
Toimenpiteet 

 • Poista katolta roskat esim. harjaamalla (puiden lehdet, sammal jne.). Mahdolliset oksat ja terävät esineet on syytä kerätä käsin. Mikäli katolla on tehty huoltotöitä (LVIS tms.) on syytä varmistaa, että katolle ei ole jäänyt rakennusjätteitä, ruuveja, nauloja tai muuta vastaavaa. 
 • Varmista, että vesi pääsee esteettömästi poistumaan katolta. Puhdista kattokaivot ja niiden sihdit. 
 • Poista katolle ja kouruihin mahdollisesti levinneet köynnöskasvit. 

Tarkasta seuraavat asiat: 

 • Kermien saumat, että ne ovat kiinni ja vesitiiviit. 
 • Ylösnostojen juuret (holkat), että kermit ovat ehjät ja saumat kiinni. 
 • Läpivientien tiiveys, erityisesti kermien ja laippojen tartunta. 
 • Kaivon laippojen ja kermien välinen tartunta ja tiiveys. 
 • Suojapellitysten kunto ja kiinnitys sekä ylösnostoissa yläreunan tiiveys. 
 • Huolehdi singelikatoilla singelin puhtaudesta, jotta vesi pääsee kunnolla virtaamaan ja katolla ei ala kasvamaan sammalta tai muita kasveja. 
 • Huolehdi, että mahdolliset jälkiasennustyöt (antennit, valomainokset yms.) tehdään huomioiden kermikatteen tiiveys. Käytä bitumialan ammattilaisia. 
 • Jos katolla työskennellään, kate on suojattava. 
 • Katolla ei saa pysyvästi varastoida tavaraa. Väliaikaisessa (esim. työaikainen) varastoinnissa kate on suojattava tarpeen mukaan. 
 • Kun havaitset katossa korjaamisen tarvetta, TEE KORJAUKSET VÄLITTÖMÄSTI, suurempien vaurioiden välttämiseksi. Pikku kittaukset, peltien kiinnitysten korjaus ja muut pikkuhommat sujuvat useimmiten omatoimisesti. Isommat korjaukset ovat yleensä ammattilaisten töitä. Ammattilaisten puoleen tulee kääntyä aina, kun tarvitaan tulitöiden tekemistä. 
 • Mikäli et ole varma, mitä pitäisi tehdä, KYSY NEUVOA katon urakoineelta yritykseltä tai materiaalin valmistajalta. 

Tiesitkö, että lunta ei yleensä tarvitse katoilta poistaa?

 • Poista lunta katolta vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. 
 • Jos lunta poistetaan, se pitää tehdä kerroksittain ja katolle on jätettävä lunta vähintään 10 cm suojakerros. 
 • Jäätä ei saa poistaa hakkaamalla, vaan ainoastaan sulattamalla. 
 • Mikäli katolla, vesikouruissa tai syöksyputkissa on jäätymisongelmia, kannattaa veden poistuminen varmistaa itsesäätyvillä sulatuskaapeleilla. 
 • Tarvittaessa kysy neuvoa Katepalin teknisestä neuvonnasta

Tehokas Katepal Kattopesu K-10 

Kattopesu K-10 on tehokas tapa poistaa mikrobikasvustoa (kuten levä ja jäkälä) eri materiaalien pinnoilta. Aine tehoaa myös sienirihmastoihin ja soveltuu siksi myös kasvustoja ennaltaehkäisevään käyttöön. Ei vahingoita alustaa eikä kukka- ym. istutuksia. 

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä