Katepalin tuotannosta syntyvä bitumikatejäte kierrätysmateriaaliksi asfaltointiin

3.6.2021 | Uutiset

Väyläviraston tammikuinen hyväksyntä kierrätetyn kumibitumirouheen käytölle asfaltin raaka-aineena oli käytännössä lähtölaukaus kierrätyksen laajenemiselle Suomessa. Todellinen laaja kierrätyskäyttö alkaa tämän kesän asfalttityömailla. Myös Katepalilla parhaillaan olevat tehdasalueen päällystystyöt tehdään kierrätysasfalttia käyttäen. Kierrätysmateriaalin jalostamisesta vastaa Rebitumen Oy ja asfaltoinneista Asfaltti Alfa Oy.

Bitumikatteet sopivat kierrätysmateriaaliksi asfaltointeihin, koska molemmissa käytetään luontaisesti samoja raaka-aineita, kuten mm. bitumia ja kalkkia. Rebitumen Oy on erikoistunut bitumituotteiden jalostamiseen bitumirouheeksi asfalttiteollisuuden tarpeisiin. Muita käyttökohteita tutkitaan parhaillaan. Bitumituotteiden jalostus lähtee liikenteeseen kierrätysmateriaalin peruskäsittelystä:

” Kierrätysohjeen mukaisesti palautuneet bitumituotteet puhdistetaan epäpuhtauksista ja laatu tarkistetaan ennen jalostamista, jotta valmis bitumirouhe vastaa infra-alan tarkoin määriteltyjä vaatimuksia. Lisäksi materiaalille suoritetaan tarkat näytteenotot sekä testaus, joilla tasalaatuisuus todennetaan.”, kertoo Kimmo Laaksonen Rebitumen Oy:stä.

”Kaikki bitumikatteet eivät kuitenkaan kelpaa kierrätykseen. Esimerkiksi asbestia sisältäviä bitumikatteita ei käytetä koskaan kierrätysmateriaaliksi.”, tarkentaa Laaksonen.

Laaksonen on tyytyväinen, että bitumituotteisiin on saatu vihdoin suoraviivainen tapa kierrättää kotimaasta tulevaa rakennusjätettä:
”Jokainen bitumi- tai kalkkikivilasti, joka jää toimittamatta ulkomailta on tärkeä askel kotimaisille toimijoille.”

Asfaltissa bitumikatteiden tärkein ja arvokkain osa on bitumi itsessään, mutta myös muista komponenteistakin saadaan hyötyjä. Esimerkiksi kumi ja katteissa käytetyt polyesteri- tai lasikuitutukikerrokset käyvät hyvin asfalttimassan valmistukseen. Näillä asfalttimassaan saadaan sitkeyttä ja kovuutta. Katteissa mukana oleva kalkki korvaa osaltaan kiven pölyä, jota nykyisin käytetään täyteaineena.

Katepalin tehdasalueen rekkaparkkia päällystettiin 2.6.2021

Katepalilla uuden päällysteen saa alueet, jotka ovat raskaan kaluston ajoreiteillä ja parkkipaikoilla.

”Katepalilla käytettävässä massassa on reilusti enemmän kierrätettyjä katteita, jolloin se on hieman sitkeämpää normaaliin kierrätysasfalttiin verrattuna. Lopputulos on kovaa, joka kestää paremmin pistekuormia ja deformaatiota (elämistä) on vähemmän.”, sanoo Asfaltti Alfan työpäällikkö Mikko Palmroos.

”Täällä käytettävästä asfalttimassassa tilaajan pyynnöstä kokonaisbitumimäärä on noin 5,5%, josta ”huovasta” tuleva bitumin määrä on noin 3%. Loput bitumista saadaan murskatusta asfaltista tehdystä rouheesta, jolloin ollaan 4-4,5 % luokassa. Loput ovat neitseellistä bitumia, jotta päästään 5,5% bitumimäärään.”, summaa Palmroos Katepalin päällystetyömaan yksityiskohtia.

Kierrätysasfaltin käyttö on koko ajan yleistymässä ja kokemukset kierrätysasfaltista on olleet positiiviset. Palmroos mainitsee mm. Salon kaupungin, jonka kanssa huoparouhetta on käytetty korvaamaan osaa bitumista useissa heidän kohteissaan jo vuodesta 2018. Salon kohteita on tarkkailtu niin silmämääräisesti, kuin laboratoriotutkimuksin, ja todettu, että asfalttimassa, johon on lisätty bitumikaterouhetta toimii käytössä vastaavanlaisesti kuin ns. normaalimassa.

Katepalin tekee yhteistyötä molempien suomalaisten kierrätysyhtiöiden kanssa (Tarpaper Oy:n ja Rebitumen Oy:n), jotta bitumituotteiden jäte päätyisi kiertotalouteen, eikä jätteeksi kaatopaikalle. Rebitumen Oy:n ja Asfaltti Alfa Oy:n synergiaetuna on kokonaisketjun tarjoaminen helpolla tuotantoketjulla aina kierrätysmateriaalin vastaanottamisesta, kierrätysasfaltin jalostamiseen ja kohteiden asfaltointiin.

Katepalilla kierrätys on osana tuotannon hiilijalanjäljen optimointia ja kestävää kehitystä. Hankkeeseen liittyy oleellisesti Katepal Green -mallisto, jossa käytetään uusiutuvia bioraaka-aineita ja kierrätysmateriaaleja.

Lisätietoja bitumikatteiden kierrätyksestä antaa:
Jukka Pokela, tuotantojohtaja p. +358 3 375 9258 tai sähköpostilla jukka.pokela@katepal.fi

Lisätietoja Katepal Green -mallistosta:
Lasse Rajala, tuotepäällikkö p. +358 3 3759 243 tai sähköpostilla lasse.rajala@katepal.fi

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä