Käännetyt rakenteet

Ratkaisut

Käännetyllä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, jossa vedeneristys on lämmönerityskerroksen alapuolella ja rakenteessa lämpimällä puolella. Bitumikermeillä toteutettu vedeneristys on samalla rakenteen höyrynsulku. Käännetty rakenne voi olla myös viherkatto tai pihakansirakenne.

Vedeneritys asennetaan suoraan kantavan rakenteen päälle. Kallistukset tulisi ottaa huomioon ja tehdä kantavilla rakenteilla. Jiiri- ja reuna-alueiden vastakallistus voidaan toteuttaa jälkivaluilla. Kermit asennetaan aloittaen alimmalta kohdalta välttäen vastasaumoja vedenvirtaukselle.

Toimivuus rakenteena 

Käännetyssä rakenteessa vedeneristys on suojassa mekaaniselta rasitukselta, suurilta lämpötilanvaihteluilta, UV-säteilyltä, lumelta ja jäältä. Suojassa oleva vedeneritys on kuitenkin toteutettava erityisellä huolellisuudella, koska sen korjaaminen jälkeenpäin on erittäin haastavaa.  

Lämmöneristeenä käytetään vain matalan vedenimukyvyn omaavia tuotteita, kuten XPS-eristeitä. Rakenne tulee suunnitella siten, että pääosa sadevedestä poistuu rakenteen pintaa pitkin kaivoihin.  

Vedeneristyksen ja lämmöneristeen väliin tehdään aina salaojituskerros, joka vähentää rakenteeseen syntyviä padotustilanteita ja varmistaa lämmöneristeiden pysymisen mahdollisimman kuivina.  

Kattokaivoa asennettaessa on otettava huomioon, että vedenpoistoa ei tukita asennuksen aikana vedeneristeen päällä tai eristyksen leikkauksissa esimerkiksi eristevaahdolla. Pintarakenteet ja kaivojen sijainti suunnitellaan siten, että pääosa vedestä poistuu pintarakenteen päältä suoraan sadevesijärjestelmään.  

Alustan vaatimukset 

Käännetyissä rakenteissa alusta on joko betonielementtirakenteinen tai paikallavalettu betonilaatta.  

Alusta käsitellään ensin esisivelyliuoksella. Kermit kiinnitetään alustaansa kauttaaltaan. Tartunta varmistetaan aina vähintään kolmioviiltokokeella työn edetessä. Hyvän tartunnan saavuttamiseksi tulee alustan ja asennusolosuhteiden olla riittävät. Tarkemmat ohjeet löydät Toimivat Katot 2022 -julkaisusta

Kermivalinta 

Käännetyissä rakenteissa tulee käyttää VE80R-vedeneristysluokkaa. Tämä toteutetaan vähintään kolminkertaisella TL2-luokan bitumikermieristyksellä. Kermit tulee kiinnittää kauttaaltaan alustaansa, joko hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaamalla.

Käännettyyn rakenteeseen soveltuvat Katepalin tuotteet: 

  • K-MS 170/3000, kuumabitumilla liimattava TL2-luokan aluskermi 
  • K-MS 170/4000, hitsattava TL2-luokan aluskermi 
  • K-PS 170/5000, hitsattava TL2-luokan pintakermi 
  • TL1-luokan pintakermiä voidaan käyttää TL2-luokan tuotteen asemasta.  

Kansirakenteiden rakennekuvat

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä