Hyväntekeväisyyskohde 2021 – Lasten ja nuorten mielenterveystyö

23.9.2021 | Katepal ja ihmiset

Katepalin henkilökunta äänesti tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi lempääläisten lasten ja nuorten mielenterveystyön. Lahjoituksen otti vastaan 14.9.2021 perhekeskuspalveluiden palvelupäällikkö Marja Olli, joka tutustutti meidät paikalliseen mielenterveystyöhön sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan.

Lasten ja nuorten mielenterveystyötä tarjotaan Lempäälässä perheneuvolan toimesta 0–18 vuotiaille lapsille ja nuorille. Perheiden tukena työskentelee joukko sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Lempäälässä ollaan onnekkaita, kun perheneuvolassa pystytään tarjoamaan myös nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian palveluita.

Perheneuvolassa palvellaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään moniammatillisesti elämän erilaisissa vaiheissa ja kriiseissä. Perheneuvolan asiakkailla voi olla mm. huolia lapsen kasvuun, kehitykseen liittyen ja tunne-elämän haasteisiin liittyen. Perhe voi käydä läpi vaikeaa erotilannetta, perheessä jonkun mieli voi sairastua tai arjen elämää vaikeuttaa erilaiset päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat.

– Näissä tilanteissa lapset elävät sitä arkea. Vaikka se on sitä aikuisten nykyisyyttä, yleensä avullamme ennakoidaan lasten tulevaisuutta. Tuemme lapsia näissä tilanteissa ja luonnollisesti koko perhettä. Me elämme täällä niissä perheiden monimuotoisissa tilanteissa mukana, Marja Olli kuvailee toimintaa.

Lempäälässä lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluiden käytössä on ollut selvää nousua. Tänä vuonna elokuuhun mennessä asiakkaita nuortenpalveluissa oli yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Sama trendi on ollut pitkään. Asiakkuuksien määrän noussut vuosittain. Lempäälässä lapset ja nuoret voivat suhteellisen hyvin, mutta kouluterveyden tekemien kyselyiden mukaan päihteiden ja huumeiden käyttö on lisääntynyt. Lempäälässä on myös nähtävillä eriarvoisuuden kasvamisen tuomat lieveilmiöt.

– Meillä on paljon hyvin voivia nuoria, joilla on välittäviä aikuisia ympärillään, on harrastuksia ja elämän puitteet kunnossa. Mutta sitten meillä on se pieni joukko, joka voi huonommin eivätkä välttämättä saa apua keneltäkään aikuiselta. Tämän ryhmän auttamiseen on tärkeää panostaa, jotta ongelmat eivät kasvaisikaan isoksi. Ne ongelmat, jotka syntyvät kymmenen vuoden aikana, eivät ole korjattavissa kahdessa viikossa, Marja Olli summaa.

Marja Olli toivoisi, että perheneuvolan palveluihin hakeuduttaisiin ajoissa. Heidän tavoitteena on, että koko moniammatillinen joukko pystyisi luomaan ympäristön, johon olisi helppoa ja luonnollista tulla, vaikka avun hakeminen joillekin voi tuntua häpeälliseltä:

– Vanhemmat usein miettivät, mitä he ovat tehneet väärin tai missä he ovat epäonnistuneet kasvatustyössä? Haluaisimme kuitenkin painottaa, että elämässä tapahtuu paljon asioita meistä riippumattomista syistä. Onneksi palvelut on löydetty Lempäälässä verrattain hyvin, mutta monelle kynnys hakea apua ajoissa on suuri.

Onneksi Lempäälässä perheille on monipuolinen ennaltaehkäisevä varhaisen vaiheen palveluverkosto; neuvola, perhetupa ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä perhetyö, jotka erityisesti korona-aikana ovat olleet perheille iso tuki, Marja Olli jatkaa.

Katepalin lahjoitusta varten on perustettu työryhmä, joka koostuu perheneuvolan työntekijöistä ja eri ikäisistä asiakkaista. Käyttökohdetta mietittiin yhdessä, mutta päätös syntyi lopullisesta kohteesta syntyi kuitenkin nopeasti:

– Koko meidän henkilökunta oli kovin innoissaan lahjoituksen tuomasta mahdollisuudesta tehdä yhdessä lasten ja nuorten kanssa jotain.  Perustetun työryhmän yhteinen ajatus oli, että pystyisimme tuottamaan iloa pidemmäksi aikaa yksittäisen elämyksen sijaan. Myös lasten ja nuorten toiveiden kuunteleminen ja osallistaminen projektiin oli alusta asti selkeä. Me haluaisimme muuttaa odotustiloja ja perhehuonetta palvelemaan enemmän lasten ja nuorten tarpeita ja viihtyisyyttä. Tulemme siis lahjoitusrahalla uudistamaan näitä tiloja ja niiden sisustusta, Marja Olli tunnelmoi tulevaa projektia.

Haluamme toivottaa koko perheneuvolan henkilökunnalle ja asiakkaille antoisaa muutosprojektia!

Katepal Oy lahjoitti 5 000 € lempääläisten lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Lahjoituksen luovutti 14.9.2021 Katepalin markkinointipäällikkö Johanna Kyllönen. Lahjoituksen vastaanotti perhekeskuspalveluiden palvelupäällikkö Marja Olli.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä