TIEDOTE | Bitumikatteiden kierrätys asfaltiksi vauhtiin Suomessa – Katepalin katteet muuttuvat vihreiksi

4.6.2021 | Uutiset

Pohjoismaiden suurin kumibitumikatetehdas Katepal toi kesäkuussa myyntiin Green-kumibitumikermit, joiden valmistukseen on käytetty mäntyöljyä ja kierrätettyjä PET-pulloja. Tänä kesänä Suomessa käynnistyy myös selvästi aiempaa laajempana vanhojen bitumikatteiden kierrätys teidemme asfaltiksi. 

Väyläviraston tammikuinen hyväksyntä kierrätetyn kumibitumirouheen käytölle asfaltin raaka-aineena oli käytännössä lähtölaukaus kierrätyksen laajenemiselle Suomessa. Todellinen laaja kierrätyskäyttö alkaa tämän kesän asfalttityömailla.

– Suomessa on mahdollista kerätä vuodessa arviolta 20 000 tonnia bitumikatetta, jota voidaan käyttää murskeena korvaamaan osittain asfaltin sideaineena käytettävää bitumia. Bitumikatteessa on noin 50 prosenttia bitumia, joten voimme korvata n. 10 000 tonnia neitseellistä bitumia kierrätysbitumilla, kertoo Suomen suurimman bitumikatteiden kierrätysyhtiö Tarpaper Recycling Oy:n toimitusjohtaja Martti Hintikka.

Katepalin tehdasalueella tehtiin asfaltointitöitä asfalttimassalla, jossa on käytetty kemikaterouhetta.

Asfalttiasemien valmius vastaanottaa bitumirouhetta on vuosi vuodelta kehittynyt. Nyt suurella osalla Suomen asemista on tarvittavia syöttölaitteita bitumirouheen hyödyntämiseksi.  Materiaalien kierron varmistaa osin se, että kiinteistöjen purkajalle on kannattavampaa viedä vanhat kumibitumikatteet kierrätykseen kuin kaatopaikalle.

Katepalin katteisiin mäntyöljyä ja PET-pulloja

Myös uusien kumibitumikatteiden valmistus siirtyy ympäristöystävälliseen suuntaan, kun Suomen suurin valmistaja Katepal tuo myyntiin Green-kumibitumikermit. Katepalin tuotekehitystiimi on tehnyt työtä Green-tuoteperheen parissa vuodesta 2019 saakka.

– Green-kermeissä osa fossiilista alkuperää olevasta bitumista on korvattu puupohjaisella raaka-aineella, joka on tällä hetkellä mäntyöljyä. Lisäksi kermien tukikerroksen valmistukseen on käytetty kierrätettyjä PET-pulloja, kertoo diplomityössään uusiutuvia bioraaka-aineita tutkinut Katepalin laatu- ja kehitysinsinööri Miia Suikkanen.

Haasteena kehityksessä oli sopivan bioraaka-ainelaadun ja toimitusmuodon löytäminen. Bitumi tulee tehtaalle perinteisesti kuumana, suurilla säiliöautoilla. Green-katteiden volyymit ovat olleet tuotekehitysvaiheessa pieniä, joten mäntyöljyä on käytetty tynnyri kerrallaan.

Katepalin Green-tuoteperheen kehittämisestä ovat vastanneet laatu- ja kehitysinsinööri Miia Suikkanen ja tuotepäällikkö Lasse Rajala.

– Olemme rakentaneet lämmitettävän säiliön, johon voidaan ottaa mäntyöljyä säiliöautokuormina. Näin olemme jo valmistautuneet Green-tuotteiden kysynnän kasvuun – tuotantokin on mahdollisimman tehokas ja ympäristöystävällinen, kertoo Katepalin tuotepäällikkö Lasse Rajala.

Green-tuoteperheen ensimmäiset tuotteet ovat kumibitumikermejä, joita voidaan käyttää kaikenlaisten kattojen kattamiseen, esimerkiksi teollisuus- tai markethalleihin, mutta myös omakotitaloihin. Tuoteperhe laajenee Tee-se-itse- -tuotteilla tämän vuoden loppuun mennessä. 

Kumibitumikermien ympäristövaikutukset

Katepalilla on parhaillaan käynnissä tuotekohtaisten ympäristöselosteiden (EPD) laadinta.  Tuotekohtaisia ympäristöselosteita voidaan tulevaisuudessa käyttää eri valmistajien tuotteiden ympäristövaikutusten vertailemiseen. Standardin mukainen ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, mikä takaa luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden.

Lisäksi Katepal on osallisena kotimaisessa työryhmässä, joka määrittelee kumibitumikermeille alan yhteiset päästöarvot. Arvot löytyvät Rakentamisen päästötietokannasta, jonka tavoitteena on tarjota suunnittelijoille työkalu eri rakennustuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin.

Lisätietoja

Katepal
Lasse Rajala | tuotepäällikkö
044 0550690 | lasse.rajala@katepal.fi
Tarpaper Recycling Oy
Martti Hintikka | toimitusjohtaja
0400-302081 | martti.hintikka@tarpaper.fi

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä