Asentaisinko uuden bitumikatteen vanhan päälle?

21.6.2021 | Katepal ja tuotteet

Kesä ja aurinko kirvoittaa suunnittelemaan kattoremonttia. Kun kattoremontin tarve on todettu, nousee usein kysymyksiä toteutuksen yksityiskohdista. Täytyykö vanha kate purkaa vai voisiko uuden katteen asentaa vanhan päälle? Selviäisikö sillä tavoin helpommalla ja halvemmalla?

Tässä vastauksia tyypillisimpiin kysymyksiin, kun asennetaan uusi bitumikate vanhan päälle.

Voiko uudet bitumikattolaatat asentaa suoraan vanhan bitumikatteen päälle?

Kyllä voi. Seuraavin ehdoin:

  • Katon alusrakenne on kunnossa ja yläpohjan tuuletus toimii.
  • Mikäli nykyisen kattolaattakattosi alla on aluskate, katon kaltevuus tulee olla vähintään 1:5 (kaltevuus näin ilmoitettuna tarkoittaa, että viiden (5) metrin vaakasuuntaisella matkalla katto laskee yhden metrin).
  • Mikäli nykyisen kattolaattakattosi alla ei ole aluskatetta, katon kaltevuus tulee olla vähintään 1:3.
  • Uuden kattolaatan etenemän tulee olla lähes sama kuin vanhan laatan etenemä. (Kattolaatan etenemä on se matka, jonka yksi kattolaattarivi nousee ylöspäin katolla. Eli esim. Classic KL:n etenemä on 133 mm.)

Miten asennan uuden kattolaattakerroksen?

Asennus aloitetaan vanhojen harjalaattojen poistolla ja uusien tippapeltien asennuksella, mutta tärkeimmät asiat ovat:

  • Varaa riittävän pitkät huopanaulat, koska naulan täytyy lävistää useampi laattakerros ja aluslaudoitus. Naulan kärjen tulee ylettyä aluslaudoituksen läpi.
  • Asennuksessa täytyy noudattaa seuraavaa limitysohjetta:
  • Vanhan kattolaatan kärjen ja uuden kattolaatan takareunan väliin jätetään 5–10 mm rako, jolloin uuden kattolaatan naulauskohdat sijoittuvat aina vanhan kattolaattapinnan laattakuvion keskelle.
  • Muuten asennus noudattaa täysin samaa kaavaa kuin normaali asennus.  

Kattolaattapinta ei ole profiililtaan tasainen, vaan kärkien alapuolelle jää ”koloja” ja kärjet ovat muuta pintaa korkeammalla. Mikäli laatan naulaus osuu tähän kärjen alapuolella olevaan ”koloon”, vääntyy laatta naulauksen kohdalta mutkalle ja yläpuolelle tulevan laatan kärjen liimaus jää epävarmaksi. Lopputulos myös muistuttaa enemmän pihan perunapeltoa, kuin siistin tasaista kattopintaa.

Tässä naulaus on osunut juuri vanhan laattapinnan kärjen ”koloon”. Koko laatta vääntyy ja lopputulos on epätasainen. Myös ylemmän laatan kärjen liimautuminen on epävarmaa epätasaisuuden takia.
Oikeaoppinen naulaus. Kattolaattapinta on tasainen huolimatta alla olevasta vanhasta kattolaattapinnasta.

Jos asennan uuden kattolaatan vanhan päälle, millainen aluskate tulisi valita?

Aluskatetta ei tarvita. Syy tähän on yllä avattu limitysohje. Aluskatteet ovat itseliimautuvilla reunoilla varustettuja rullatuotteita ja niiden kiinnitys tapahtuu piilosaumasta, eli saumojen välistä 10 cm välein naulaamalla. Mikäli aluskate asetetaan kattopinnalle ja naulataan asennusohjeen mukaisesti 10 cm välein, tullaan varmasti naulaamaan tähän aiemmin mainittuun laatan ”koloon”. Lopputuloksena aluskermin sauma on mutkalla ja seuraavan kermin liimautuvuus tähän päälle on epävarmaa.

Vaikka aluskermi saataisiin vedenpitävästi paikoilleen, niin alle jäävän kattolaatan kuvion seuraaminen uuden kattolaatan asennuksessa on vaikeaa. Saumasta on hyvin vaikea saada tasaista.

Aluskatteen asennuksen jälkeen tässä lopputuloksessa sauman tiiviydestä ei voida olla täysin varmoja.
Aluskate ei peitä vanhan katteen epätasaisuutta, vaan tällöinkin voidaan samalla tavalla naulata juuri vanhan kattopinnan ”koloon”. Lopputulos hyvin sama kuin ilman aluskatetta väärin asennettuna.

Voinko asentaa vanhan palahuovan päälle TopTite-tiivissaumakatteen?

Tätäkään emme suosittele. Epätasaiselle alustalle kiinnitettäessä kermi muovautuu kattolaatan koloihin ja naulaukset korostavat näitä epätasaisuuksia. Alemman kermin päälle limittyvän kermin liimautuminen ei ole varmaa ja tässä asennustavassa saumakohtaan jää huomaamatta reitti vedelle.

Tuleeko lopputuloksesta hyvä?

Kyllä. Ohjeita seuraamalla ja huolellisella tekemisellä lopputuloksesta tulee siisti ja uudenveroinen. Vanhan päälle asentamisen hyöty on säästö sekä kustannuksissa että työmäärässä, kun mm. purku- ja jätekustannukset poistuvat.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä