Ammattituotteiden asennusohje

5.4.2022 | Uutiset

Osio 1

Bitumikermit – modifioitu bitumi – tukikerros 

Katepal bitumikermit ovat tukikerroksellisia modifioidun bitumin tuotteita. Bitumi on modifioitu SBS-elastomeerilla, joka antaa bitumikermeille joustavuutta kylmissä olosuhteissa ja tekee niistä sitkeitä ja pitkäikäisiä vaihtoehtoja kaikkeen kattorakentamiseen.

Tukikerros on kermin runko, joka määrää kermin ominaisuudet yhdessä käytetyn bitumin ja modifiointiaineiden kanssa – tärkeimpiä määriteltäviä ominaisuuksia ovat ulkopuolisen palon kesto, paino, vetolujuudet poikki- ja pituussuuntaan, puhkaisulujuus, venymät rasituksessa, iskunkestävyys ja naulanvarrenrepäisylujuus. Tukikerroksina käytetään yleensä polyesteria, lasikuitua tai näiden yhdistelmää.

SBS-kumibitumikermit ovat termoplastisia vedeneristyskermejä, jotka säilyttävät elastiset ominaisuutensa lämmityksen ja lämmöllä aikaansaadun pysyvän muodonmuutoksen jälkeen. Kermi on lämmityksen jälkeen halutussa muodossaan, eikä enää pyri palautumaan alkuperäiseen muotoonsa. Lämmityksen jälkeisessä liikkeessä kermi pyrkii palautumaan elastisesti uuteen (lämmityksen jälkeiseen) muotoonsa.

Katepal on osa vihreää tulevaisuutta. Olemme lanseeranneet vuonna 2021 Katepal Green -tuoteperheen. Green-tuotteet vähentävät huomattavasti bitumikermien hiilijalanjälkeä. Muuttuva rakennuslainsäädäntö tukee tuotteiden kehitystä vähähiilisyyden suuntaan. Katepal julkaisee tuotteistaan EPD-laskelmat. Vähähiilisemmät Katepal Green -tuotteet täyttävät tuoteluokitusten vaatimukset. Lisää Katepal Green tuotteista.

Bitumikermien tuoteluokat

Loivien kattojen vedeneristyskermit jaotellaan tuoteluokkiin TL1, TL2 ja TL3 ominaisuuksiensa perusteella (Kattoliitto Toimivat Katot 2022).

Tuoteluokkien omaisuudet on määritelty tuoteluokittain. TL1-tuoteluokan vaatimukset ovat korkeimmat ja vaatimustaso laskee tuoteluokittain TL1-TL2-TL3. Tuoteluokan määritellyssä käytettyjä ominaisuuksia ovat vetolujuus poikki- ja pituussuuntaan, venymä, naulanvarren repäisylujuus, vesitiiveys, sirotteen kiinnipysyvyys (pintakermit TL1 ja TL2), dimensiostabiliteetti pituussuuntaan, lämmönkestävyys, kylmätaivutettavuus, pitkäaikaiskestävyys (myös vanhennuksen jälkeen), nimellispaino, ilmoitetut mitat ja suoruus. TL1-tuoteluokan pintakermeille ilmoitetaan lisäksi puhkaisulujuus ja sauman vetolujuus. Ominaisuuksien mittauksessa käytetyt standardit on ilmoitettu voimassa olevassa Toimivat Katot -julkaisussa.

Aluskermit jaetaan tuoteluokkiin TL2 ja TL3 ja pintakermit tuoteluokkiin TL1 ja TL2.

Höyrynsulkuluokitus

Bitumiset höyrynsulut jaetaan kolmeen höyrynsulkuluokkaan BHA2, BH1 ja BH3. Höyrynsulkukermin valinta tehdään rakennuksen kosteusluokan ja alustan vaatimusten perusteella. Bitumisten höyrynsulkutuotteiden vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 13970.

Höyrynsulkuluokitus (Toimivat Katot 2022)

Höyrynsulkukermi voi toimia myös väliaikaisena vedeneristeenä, jolloin höyrynsulkuna on käytettävä vähintään tuoteluokan TL2 vedeneristyskermiä (BH1).

Höyrynsulkukerminä käytetään usein vedeneristykseen soveltuvia tuotteita. Tuotteiden kiinnitysvaatimukset eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia. Höyrynsulku on toimiva, kun rakennuksen sisäpuolinen kosteuden siirtyminen estetään lämmöneristeisiin. Höyrynsulun tulee olla ehjä, ja yksityiskohtien tiivistäminen on tehtävä huolellisesti. Alustaan höyrynsulku kiinnitetään työnaikaisten tarpeiden mukaisesti. Alustan pohjustus bitumiliuoksella (betoni tai vastaavat) ei ole tarpeellista.

Höyrynsulkujen käyttöluokitus (Toimivat Katot 2022)

Tartuntaa on syytä parantaa ja kiinnitystä lisätä, kun höyrynsulku toimii väliaikaisena vedeneristeenä. Työnaikaisen vedeneristeen vedenpoisto toteutetaan erillisillä höyrynsulkukaivoilla. Rakenteessa on huomioitava rakentamisen aikainen kosteuslisä etenkin talvella, kun höyrynsulun sisäpinta on kylmä ennen lämmöneristeiden asentamista ja syntyy kondenssia.

Käyttöluokat ja tuotevalinta

Vesikatteen käyttöluokat määräytyvät katon kaltevuuden ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttöluokat jaotellaan kolmeen luokkaan: VE40, VE80 ja VE80R. Käyttöluokkien suositellut katemateriaalivalinnat ilmoitetaan tuoteluokkien TL yhdistelminä. Kyseessä on aina ilmoitettu minimivaatimus, vahvempia kermiyhdistelmiä voi käyttää jyrkemmilläkin vesikatoilla.

Bitumikermien käyttöluokkataulukko (Toimivat Katot 2022)

VE40-vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:40 ja se voidaan toteuttaa monikerroskatteena, jonka minimivaatimus on yhdistelmä TL3-tuoteluokan aluskermi ja TL2-tuoteluokan pintakermi. VE40 vedeneristysluokka voidaan toteuttaa myös ilman aluskermiä TL1-tuoteluokan yksikerroskatteella.

VE80-vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:80 ja se voidaan toteuttaa kaksikerroskatteena tuoteluokan TL2 kermiyhdistelmällä. Aluskermi ja pintakermi ovat tällöin vähintään tuoteluokan TL2 tuotteita. Pintakerminä voidaan käyttää myös tuoteluokan TL1 tuotteita.

VE80R-vedeneristysluokan minimikaltevuus on 1:80 ja kermiyhdistelmän vaatimuksena vähintään 3-kertainen vedeneristys TL2-tuoteluokan kermein. Kermiyhdistelmässä voidaan käyttää myös tuoteluokan TL1 tuotteita.

Tuotevalinta alustatyypeittäin (kiinnitystapa)

Aluskermin tai suoraan alustan päälle asennettavan pintakermin valinta määräytyy alustatyypin mukaan.

Puualusta

Puualustoilla kermin kiinnitys tehdään vain osittain. Kuumabitumilla liimattava kermi kiinnitetään tällöin piste- ja saumaliimauksella sekä mekaanisesti. Hitsattavaksi tuotteeksi valitaan raitahitsautuva versio halutusta tuoteluokasta tai käytetään piste- ja saumahitsausta kauttaaltaan hitsautuvilla tuotteilla.

Villa-alusta

Villa-alustoille valitaan aluskermiksi kuumabitumilla liimattava kermi vaaditun tuoteluokan mukaisesti. Kermi liimataan kauttaaltaan villan pintaan ja kiinnitetään mekaanisesti.

Betonialusta

Betonialustoilla kiinnitys ja kermit valitaan vaaditun tuoteluokan ja sen mukaan jääkö rakenne auringonvalolle alttiiksi. Kun kermien päälle asennetaan lämmöneristeet tai muu kerros, joka suojaa sitä auringonvalolta, valitaan tuotteeksi kauttaaltaan kiinnitettävä, yleensä liimattava aluskermi. Jos rakenne jää auringonvalolle alttiiksi, käytetään vain osittaista kiinnitystä kiinnitystapa on tällöin piste- ja saumaliimaus, piste- ja saumahitsaus tai tuotteeksi valitaan raitahitsautuva versio vaaditun tuoteluokan mukaisesti. Lisäksi myös mekaaninen kiinnitys.

Bitumikermien kiinnitys ja asentaminen alustatyypeittäin

Ammattituotteiden oheistuotteet

Mekaaniset kiinnikkeet

Kermit kiinnitetään katoille bitumilla, mekaanisesti, suojakiveyksellä, päälle tulevilla rakenteilla tai näiden yhdistelmillä. Kermien mekaaninen kiinnittäminen estää kermien liiallista liikettä tuulenpaineesta aiheutuvasta rasituksesta, alustan liikkeistä tai kermien sisäisistä rasituksista.

Mekaanisten kiinnikkeiden määrä mitoitetaan valittujen kermien, alustan, rakennuspaikan vallitsevien tuuliolosuhteiden, ympäröivien rakennusten ja rakennuksen korkeuden mukaisesti. Kiinnikkeiden määrän mitoittaa kohteen rakennesuunnittelija.

Ohjeellinen katon mekaanisten kiinnikkeiden määrä kiinnitettäessa bitumikermejä on 4 kpl/m2 katon räystäs- ja nurkka-alueilla ja 2 kpl/m2 katon keskialueilla. (Toimivat Katot 2022)

Bitumikermien kiinnittäminen alustaan lämmöneristeiden läpi tehdään muovisten holkkien ja ruuvien yhdistelmällä. Muovisen holkin leveä kanta pitää kermin paikallaan. Kiinnikkeet asennetaan kermin saumaan piilokiinnityksellä. Tarvittaessa suurilla kiinnikemäärillä kiinnitystä voidaan lisätä myös kermin keskelle, jolloin kiinnike suojataan erillisellä kermikaistalla, jonka tuoteluokka valitaan vastaavaksi kuin alapuolisenkin tuotteen.

Kantavan profiilipeltikate, rakennuslevyalusta, höyrynsulkukermi, lämmöneriste ja kermikate mekaanisin kiinnikkein

Alusta vaikuttaa ruuvityypin valintaan ja tarvittavaan poraussyvyyteen. Varmista aina ruuvityypin ja alustan vaatimukset poraussyvyydellä riittävän vetolujuuden aikaansaamiseksi.

Bitumikermit kiinnitetään puualustalle (suoraan puualustan päällä) prikan ja ruuvin yhdistelmällä. Tuotteina ovat prikka 40 mm, sekä prikka ja ruuviyhdistelmä 25, 35 ja 45 mm:n ruuvipituuksin.

TS 5,2 + SP 40
Ruuvin ja prikan yhdistelmä

Tuuletus

Rakenteiden kosteusrasitus muodostuu rakentamisen aikaisesta kosteudesta, rakenteisiin siirtyvästä kosteudesta ja mahdollisesta ulkopuolelta tulevasta kosteudesta esimerkiksi kattovuodon kautta. Ylimääräinen rakenteita mahdollisesti vaurioittava kosteus tulee poistaa rakenteista tuuletuksen avulla.

Tuulettuvat rakenteet

Tuulettuvissa rakenteissa tuuletus perustuu lämpimän ja kostean ilman ylöspäin pyrkivään liikkeeseen ja kosteuden tasaantumiseen eri tilojen vesihöyryn osapaine-eron mukaisesti. Jyrkillä katoilla tällainen lämmin ja kostea ilma liikkuu luonnollisesti nopeammin ja loivilla hitaammin, joten avoimen tuuletustilan korkeus määräytyy katon jyrkkyyden mukaan.

Tuuletuksen poistoilma voidaan tehostaa asennetuilla tuuletusventtiileillä tai alipainetuulettimilla. Alipainetuulettimet ovat yleensä muovisia, metallisten alipainetuulettimien ongelmana on jäätyminen. Tuulettimien tarvittava määrä riippuu katon pinta-alasta. Tuuletettavien rakenteiden ohjeellinen poisto- ja tuloilma-aukkojen pinta-ala on 2 ‰/m2 kattokaltevuuden ollessa jyrkempi kuin 1:10. Harjakattoisten rakenteiden tuuletus voidaan toteuttaa harjalta harjatuuletusventtiilillä, päätyihin asennetuilla tuuletusventtiileillä tai korotetulla harjarakenteella. Kattokaltevuus vaikuttaa minimi tuuletusvälin korkeuteen ja ilmanotto- ja poistoaukkojen vaatimuksiin oheisen taulukon mukaisesti.

Tuuletuksen ohjeellinen mitoitus (Toimivat Katot 2022)

Suljetut rakenteet

Suljetuilla rakenteilla tarkoitetaan villakattoja, joissa ei ole erillistä tuuletustilaa. Tuuletus järjestetään tarvittaessa esimerkiksi pintavillan tuuletusurituksella. Tuuletus ohjataan urituksilla erillisiin kokoojakanaviin ja alipainetuulettimiin.

Rakenteen toimivuuden kannalta on erityisen tärkeää rajata ulkopuolinen kosteusrasitus mahdollisimman pieneksi. Höyrysulkuna tulisi tällöin käyttää vähintään BH1-höyrynsulkuluokan bitumikermiä. Rakenteeseen ei järjestetä erillistä korvausilmaa, vaan tuuletuksen tarkoituksena on poistaa mahdollista rakentamisen aikaista jäännöskosteutta tai ulkopuolista kosteutta.

Tuuletusventtiileitä asennetaan 1kpl / 100–150 katto-m2.

Loivan katon alipainetuuletin (VILPE)

Pellitykset

Vesikatoilla pellityksiä käytetään bitumikatteen ja alustan liitoskohdan suojaamiseen pystyrakenteissa kuten piipuissa, seinille nostoissa, räystäillä ja muissa epäjatkuvuuskohdissa. Pellitykset tulee toteuttaa niin, ettei niiden lämpölaajeneminen aiheuta vaurioita bitumikatteelle. Katepalin valikoimassa on seuraavat pellit:

  • Tippapelti, jota käytetään katon ala- ja päätyräystäillä. Pellin hyötypituus on 1,95 m ja se kiinnitetään huopanauloilla tai tippapeltiruuveilla. Tippapellit asennetaan pintakatteen ja aluskatteen väliin.
Tippapelti
  • Päätyräystäspelti, jota käytetään kolmiorimakorotetuilla päätyräystäillä. Pellin hyötypituus on 1,95 m ja se kiinnitetään tiivisteellisillä kateruuveilla otsapinnasta. Päätyräystäspelti asennetaan pintakatteen päälle.
Päätyräystäspelti
  • Olallinen päätyräystäspelti TopTite- ja muille kermikatteille. Pellissä on tippanokan lisäksi 20 mm korkea olallinen osuus. Pellin hyötypituus 1,95 m ja se kiinnitetään huopanauloilla tai tippapeltiruuveilla. Pelti asennetaan pintakatteen alle.
Olallinen päätyräystäspelti

Kiinnitysbitumit

Kiinnitysbitumin valintaan vaikuttaa tartunnalle halutut ominaisuudet. Kiinnitysbitumina käytetään sulatettua puhallettua bitumia tai SBS-elastomeerilla modifioitua kumibitumia. Normaalisti vesikattojen kiinnitysbitumina käytetään puhallettua bitumia ja kumibitumia käytetään siltarakentamisessa. Käyttölämpötila on puhallutulle bitumille n. +190–230 °C ja kumibitumille n. +200–220 °C

Bitumi sulatetaan bitumipadassa oikeassa lämpötilassa ja kaadetaan alustalle samalla rullaten liimattavaa kermiä sulan bitumin päälle. Kauttaaltaan liimaamisessa bitumin menekki on noin 1,5 kg/m2. Piste- ja saumaliimauksessa kermi liimataan noin 20–30 % alalta pisteittäin alustaan kiinni ja saumat kauttaaltaan.

Puhallettu bitumi

Harkko on painoltaan 30 kg. BIL 100/25

Puhallettu bitumi

Kumibitumi

Tuotteen paino 30 kg. KB 100/40

Kumibitumi

Salaojitus – salaojalevy

Salaojalevy on HDPE-muovista valmistettu nystyrälevy, jonka päälle on liimattu sitkeä polypropeeninen geotekstiili. Nystyröiden ja geotekstiilin avulla muodostuu erittäin tehokas salaojituskerros, joka varmistaa esimerkiksi käännetyn vesikattorakenteen vedenpoiston toiminnan.

Salaojalevy toimii salaojittavana kerroksena erilaisissa rakenteissa, joissa halutaan varmistaa rakenteen kuivuminen eri kerrosten välistä. Tuotteen geotekstiilin alle muodostuu ilmatila, joka salaojittaa rakenteen tehokkaasti. Lisäksi levyn sileä pinta toimii vettä ohjaavana kerroksena.

Tyypillisin käyttötarkoitus on käännetyn rakenteen salaojakerroksena. Toimivat Katot 2022 -ohjeiden mukaisesti salaojakerrosta käytetään käännetyssä rakenteessa aina kermieristyksen päällä, tällöin varmistetaan rakenteen kuivumiskyky.

Salaojituskerroksen suunnittelussa tulee huomioida veden poistuminen kerroksesta esteettömästi kaivoihin tai muutoin ulos rakenteesta.

Tuotetta voidaan käyttää myös erittäin tehokkaana pystysalaojana kohteissa, joissa vaaditaan hyvää vedenpoistoa rakennuksen ympäriltä.

Vedenpoistokyky ulkopuolisessa rasituksessa

Salaojalevyn ominaisuuksia:

  • Paino 940 g/m2 (EN ISO 9864)
  • Vedenvälityskyky 3,5 l/(ms) (EN ISO 12958)
  • Vetolujuus pituussuunnassa > 16 kN/m (EN ISO 10319)
  • Vetolujuus poikkisuunnassa > 17 kN/m (EN ISO 10319)
  • Venymä maksimikuormituksessa 50 % (EN ISO 13252)

Bituminen holkkarima

Holkkarimaa käytetään yleensä ylösnostoissa, suorakulmaisissa kulmissa, loiventamaan kermin taitosta ylöspäin. Usein holkkarima tehdään puisesta kolmiorimasta, mutta on myös kohteita, joissa puista rimaa ei voida käyttää kuten esim. käännetyssä rakenteessa. Tähän tarkoitukseen voidaan tällöin käyttää bitumista holkkarimaa, joka valmistetaan kumibitumista tai puhalletusta bitumista. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. anturan ja sokkelin liitokset, käännettyjen rakenteiden ylösnostot ja muut nurkkaloivennukset. Tuote soveltuu käytettäväksi kaikilla bitumikermikatteille soveltuvilla alustoilla.

Bitumisen holkkariman etuja ovat helppo kiinnittäminen ja asennettavuus. Rimaa lämmitetään nestekaasupolttimella ja painetaan paikoilleen. Bitumikermi kiinnittyy vahvasti holkkarimaan lämmittämällä. Lämmitetty rima muotoutuu alustan mukaiseksi myös kaareviin muotoihin ja pieniin alustan epätasaisuuksiin. Bitumista holkkarimaa ei kiinnitetä erikseen mekaanisesti.

Pyydä tarjous Etsi jälleenmyyjiä